1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Salassapitosopimukset leviävät yhä useammille aloille

SAK:n mukaan varsinkin palvelualoilla ja myyntityössä työsopimuksiin on alkanut ilmestyä salassapitolausekkeita, vaikka näissä töissä ei liike- ja ammattisalaisuuksia käsiteltäisikään. Suomen Yrittäjissä taas valitellaan, että työnantajat eivät aina ymmärrä käyttää kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia, vaikka aihetta olisikin.

Kotimaan uutiset

Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset on tarkoitettu vastuullisiin työtehtäviin, joissa käsitellään sellaisia liike- tai ammattisalaisuuksia, joiden joutuminen vääriin käsiin vahingoittaisi yrityksen liiketoimintaa.

Varsinkin salassapitosopimukset ovat kuitenkin yleistymässä myös sellaisissakin työtehtävissä, joissa tällaisia tietoja ei käsitellä.

- Ennen kaikkea palvelualoilla ja myyntityössä, ja myös tietotekniikka-alalla, sanoo SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Lehto näkee salassapitosopimusten yleistymiseen kolme syytä. Ensinnäkin hyvä maine on yritykselle yhä tärkeämpää, jolloin yritetään minimoida ne negatiiviset viestit, joita yrityksestä ulospäin lähtee. Toiseksi, kansainväliset yritykset ovat tottuneet tällaisiin käytäntöihin.

- Kolmas syy voi olla, että yrityksen toimintatavat eivät kestä päivänvaloa, Lehto sanoo.

Velvollisuus vaieta työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksista seuraa jo suoraan laista. Niinpä erillistä salassapitopykälää tarvitsee käyttää lähinnä, jos salassapitovelvollisuus halutaan ulottaa työsuhteen jälkeiseen aikaan.

Tulkinnanvaraista

Työnantaja voi toisaalta vain haluta muistuttaa salassapitovelvollisuudesta. SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto sanoo törmänneensä työntekijöihin, jotka eivät salassapitopykälän takia ole uskaltaneet puhua oikein mistään.

- Hyvä esimerkki ovat irtisanomistilanteet, joissa irtisanottu luulee, että salassapitosopimus estää yhteyden ottamisen ammattiliittoon tai ylipäätään oikeuksien peräämisen, Lehto sanoo.

Se, onko jossain tapauksessa rikottu salassapitovelvollisuutta, arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

- Minusta työnantaja joskus pelaa tällä tulkinnanvaraisuudella. Työntekijät saadaan vaikenemaan asioista, joista he oikeasti voisivat puhua, Lehto sanoo.

Oikeuskäytännössä liikesalaisuuksina on pidetty lähinnä tuotantomenetelmiä, asiakasrekistereitä ja vastaavia. Selvää on ainakin, että oman työsuhteensa ehdoista saa aina puhua. Lehto kehottaa maalaisjärjen käyttöön.

Vähän kuin avioehto

Suomessa saa sopia melkein mitä vain, mutta kohtuuton sopimusehto voidaan todeta oikeudessa pätemättömäksi. Mitään muuta seuraamusta sellaisen sisällyttäminen työsopimukseen ei työnantajalle tuo. Näin salassapito- tai kilpailukieltoehdon voisi periaatteessa aina kirjata työsopimukseen varmuuden vuoksi tai "kokeillakseen kepillä jäätä". Korkeintaan se voisi karkottaa valveutuneen työnhakijan.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen ei tällaiseen ole törmännyt, eikä sitä suosittelekaan:

- Emme kannusta siihen, että näitä käytettäisiin turhan päiten. Se kaivaisi pohjaa pois sellaisilta tilanteilta, joissa salassapito- ja kilpailukieltoja oikeasti pitää käyttää, Tähtinen sanoo.

Outi Tähtisen mukaan moni työnantaja ei ymmärrä käyttää salassapitosopimusta tai kilpailukieltoa, vaikka syytä olisi.

Salassapito- tai kilpailukieltosopimus on vähän kuin avioehto. Työsuhdetta solmittaessa työnantajan mielessä ei yleensä ole päällimmäisenä ajatus työsuhteen päättymisestä, mutta siihen olisi hyvä varautua. Muuten työntekijä saattaa viedä liikesalaisuudet kilpailijan leipiin, tai perustaa niiden avulla oman yrityksen.

Vaikka sopimus olisikin laadittu, siihen vetoaminen voi olla työnantajalle vaikeaa. Näyttöä sopimusrikkomuksesta ei välttämättä ole. Toisaalta, epäselvää sopimusehtoa tulkitaan laatijan vahingoksi, joten salassapidon alaiset asiat olisi hyvä yksilöidä vaikkapa sopimuksen liitteessä.

Voisi siis käydä niinkin, että salassapitokielto pelottelee työntekijän tarpeettomankin hiljaiseksi, samalla kun työnantaja ei edes uskaltaisi lähteä todellisesta sopimusrikkomuksesta oikeuteen.

Lähteet: YLE Uutiset / Matti Tyynysniemi

Lue seuraavaksi