1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Taimitarha ja -viljelijä

Tuntsan valtavasta metsäpalosta 50 vuotta

Sallan Tuntsan valtavasta metsäpalosta on kulunut 50 vuotta. Alueen metsät ovat uudistuneet hyvin vaivalloisesti. Osin metsänviljelyt ovat epäonnistuneet. Metsään on kuitenkin kasvanut niin, että tällä hetkellä alueella tehdään taimikonhoitotöitä ja harvennushakkuita.

Taimitarha ja -viljelijä
Kuva Sallan Tuntsan metsistä.
Tuntsan nykyistä metsää.Metsähallitus/Riikka Hurskainen

Tuntsan palo teki tuhojaan kuukauden ajan heinäkuussa 1960. Suomen puolella Sallassa paloi 20 000 hehtaaria ja Venäjän puolella samanaikaisesti 100 000 hehtaaria metsää. Suurta metsäpaloa oli sammuttamassa noin 500 miestä, joista varusmiehiä oli 130.

Palossa säästynyttä nokista puuta korjattiin noin 275 000 kuutiota. Parhaimmillaan töissä oli jopa 1000 miestä. Nokisavotaksi kutsutut hakkuut kestivät vuoteen 1967.

Uudistuminen hidasta

Palo vaikutti kasvillisuuteen suuresti. Alueen kuusikot tuhoutuivat palossa lähes kokonaan. Myös taimikot ja aluskasvustot tuhoutuivat olemattomiin. Uudistuminen tunturialueella vie aikansa, sillä alue on valtaosin yli 300 metriä merenpinnasta olevaa ylänköaluetta.

Tuntsalla tehtiin metsänviljelytöitä vuoteen 1975 saakka. Täydennysviljelyjä tehtiin paikoin vielä 1985 kesällä. Tulokset eivät ole olleet kuitenkaan kaikilta osin kovin hyviä.

Luonnossa on silti havaittavissa palautumisen merkkejä. Kasvillisuus ja puusto ovat alkaneet nousta mutta kehitys on ollut kuitenkin hidasta. Siihen on syynä palon seurauksena muuttunut ilmasto, 1960 luvun lopun tunturimittarituhot ja voimakas poronlaidunnus. Alueella on pääsääntöisesti viljellen syntyneitä mäntymetsiä ja luontaisesti syntyneitä koivuvaltaisia metsiä.

Taimikonhoitoa sadoille hehtaareille

Taimikonhoitotyöt ja harvennukset ovat välttämättömiä puuston kasvulle.

Metsähallituksen suunnittelija Tapio Peltoperä kertoo, että paloalueella tehdään parhaillaan taimikonhoitotöitä. Tulevaisuudessa hoitotoimenpiteitä tullaan tekemään useita satoja hehtaareja.

Paloalueella tullaan tekemään harvennushakkuita metsien kehittymisen myötä.

– Nyt harvennetaan metsää Puitsitunturilla ja tulevana syksynä Papulammella, jossa kasvatushakkuita on noin 80 hehtaaria, kertoo Tapio Peltoperä.

Lähteet: YLE Lappi

Lue seuraavaksi