Kuurojen Liitto huolissaan maahanmuuttajien asemasta

Kuurojen liitto on huolissaan kuurojen maahanmuuttajien asemasta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Käsityö, jossa kaksi valkoista ommeltua kättä, joista toista koristaa sininen risti.
YLE Uutiset

Eduskunnan käsittelyyn tuleva lakiesitys kansalaisuuslain muuttamisesta asettaa liiton mukaan kuurot maahanmuuttajat eriarvoiseen asemaan kielitaitovaatimuksissa.

Kansalaistamisen yleisenä edellytyksenä on että hakijalla on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.

Suullisen taidon sijasta kuuroilta maahanmuuttajilta tultaisiin edellyttämään myös suomalaisen viittomakielen taitoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuuron pitää osoittaa taitonsa kahdesta kielestä.

Lähteet: YLE Uutiset