Terveydenhuoltajien taustatarkistuksiin etsitty vaihtoehtoja

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi muistion, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia menettelyjä terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittämiseksi. Tarkoituksena on vähentää potilaiden riskiä joutua henkeä ja terveyttä vaarantavien tekojen uhriksi.

talous

Työryhmä esittää kahta vaihtoehtoista mallia: Yhden mallin mukaan rikostaustatiedot talletettaisiin suoraan tuomioistuimen ilmoituksen perusteella terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, josta työnantaja voisi tarkistaa tiedot. Toisen esitetyn vaihtoehdon mukaan terveydenhuollon toimija saisi Oikeusrekisterikeskukselta rikostaustaotteen, jonka hän voisi toimittaa työnantajalle.

Kummassakaan mallissa rikostaustatietojen hankkiminen ei olisi pakollista.

Asian jatkovalmistelu siirtyy sosiaali- ja terveysministeriölle.

Risikko tyytyväinen

Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok.) on tyytyväinen työryhmän tekemään pohjatyöhön. Hän sanoo, että selvityksellä voitaisiin jo työhönottovaiheessa karsia henkilöt, jotka ovat rikostaustansa perusteella sopimattomia tehtäviin.

Risikon mukaan vielä on pohdittava muun muassa sitä, mitkä rikokset on otettava huomioon tehtäviin soveltumista arvioitaessa ja minkälaisia palvelussuhteita rikostaustojen selvittäminen koskee.

Hänen mielestään jatkovalmistelu on syytä ulottaa myös sosiaalihuollon tehtävissä toimivaan henkilöstöön.

Lähteet: YLE Uutiset