Tutkija: Työuria voisi pidentää kotihoidon tukea lyhentämällä

Keskustelu työurien pidentämisestä saa uusia kierroksia. Nyt pohdittavaksi halutaan työurien pidentäminen myös keskeltä. Se tehtäisiin lyhentämällä kotihoidon tukea.

Kotimaa

Tampereen yliopiston työelämän tutkija Tapio Rissanen perustelee ajatustaan muistuttamalla, että lähes puolet kotihoidon tuen käyttäjistä jää tukijakson loputtua työttömäksi ja syrjäytyy vuosiksi työelämän ulkopuolelle.

Suomessa 80 prosenttia äideistä jää kotihoidon tuelle. Muissa Pohjoismaissa käydään jo kiivasta keskustelua, kuinka kotona pitkään olleet naiset syrjäytyvät työelämästä.

Kotihoidon tuki nähdään ansana. Tukea saaneiden on vaikeaa saada töitä, urakehitys on hitaampaa ja aukko työelämässä vaikuttaa myös eläkkeisiin.

Tuuletusta järjestelmään

Rissanen muistuttaa, että sama kehitys on nähtävissä Suomessa. Lähes puolet kotihoidon tuella olleista on työttömiä tukijakson jälkeen.

- Pitäisi varmaan miettiä, onko kotihoidon tuen jakso liian pitkä, hän kysyy.

Kotihoidon tukeen on oikeutettu siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

- Miksi tukiraja ei voisi olla esimerkiksi kaksi vuotta? Se leikkaisi pitkää käyttöä pois. Toisaalta äidillä pitäisi olla mahdollisuus olla osa-aikatöissä tai tai jakaa isän kanssa kotihoidon tukea jaksottain, Rissanen pohtii.

Hän yrittääkin ajatuksillaan tuulettaa suomalaista kotihoidon tukijärjestelmää.

- Suomessa kotihoidon tuki on ollut voimassa 25 vuotta. Sinä aikana tästä on hyvin vähän keskusteltu, Rissanen jatkaa.

Koko tukikauden käyttävillä eniten työttömyyttä

Suomessa lapset hoidetaan kotona muita Pohjoismaita ja jopa muuta Eurooppaa pidempään. Alle 3-vuotiaista suomalaislapsista alle puolet on päivähoidossa, kun ruotsalaislapsista 90 prosenttia on päivähoidossa.

Rissanen jakaa tutkimansa kotihoidon tuen käyttäjät kolmeen ryhmään. Noin viidennes ei käytä tukea juuri lainkaan. Tämän ryhmän äidit ovat usein korkeasti koulutettuja tai pätkätyöläisiä. Runsas kolmannes käyttää kotihoidon tukea keskimäärin vuoden. He yhdistävät kodin ja työelämän ja palaavat melko nopeasti töihin.

Kolmas ryhmä on kotona täydet kolme vuotta. Heidän paluunsa työelämään on vaikeaa. Tämän ryhmän äideillä on usein matala koulutus ja he ovat joko muita ryhmiä nuorempia tai vanhempia äitejä. Tämä on kotihoidon tuen suurin käyttäjäryhmä.

- Juuri tässä pitkän käyttäjien ryhmässä on eniten työttömyyttä ja työttömyys kestää pisimpään. Se ei juuri alene seuraavina vuosina, Rissanen huomauttaa.

Resepti myös miesten työuriin

Rissasella on myös resepti miesten työurien pidennykseen.

- Suurin miesryhmä, joka on työelämän ulkopuolella, on varusmiehet. Jos varusmiesarmeija lakkautettaisiin, meillä vapautuisi 10 000 miestyövuosia enemmän vuosittain opiskelemaan ja tekemään töitä. Ymmärrän toki, että armeijan lakkauttamispäätös on paljon muuta kuin, että mietitään työurien pidentämistä., Rissanen sanoo.

Lähteet: Yle Uutiset / Helena Ala-Mettälä