1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yksityinen pysäköinnin valvonta

"Sakottaminen osin laitonta" - Yksityinen parkkifirma laajentaa silti

Yksityinen pysäköinninvalvontayritys APV laajentaa toimintaansa Rovaniemellä. Yritys aloittaa SantaParkin parkkipaikan valvonnan. Maksuvaatimusten lähettäminen pysäköintivirheestä on rikosoikeuden professorin mukaan kuitenkin joiltain osin laitonta.

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ilmoitetaan kyltein Rovaniemellä. Kuva: YLE Lappi / Elina Melamies

Vajaa kaksi vuotta Rovaniemellä toiminut pysäköinninvalvontayritys APV on tehnyt satojen parkkipaikkojen paikoitusalueen valvontasopimuksen SantaParkin kanssa. Pysäköintialueella parkkeeraus on ollut APV:n toimitusjohtajan Tero Mukkulan mukaan villiä.

Yksityisten pysäköinninvalvontayritysten oikeudesta sakottaa vallitsee kuitenkin edelleen epävarmuus.

Rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan yksityisillä parkkifirmoilla ei ole oikeutta määrätä valvontamaksuja. Perustuslakivaliokunta katsoo, että edes lailla ei voida säätää yksityisille yrityksille oikeutta pysäköintivirhemaksuun rinnastettavan maksun määräämisoikeutta.

- Korkein oikeus taas katsoi, että kysymys on vain sopimusasiasta ja piti voimassa kannan, jonka mukaan maksunmääräämisoikeus on, mutta tämä ratkaisu on ajalta ennen perustuslakivaliokunnan kannanottoa, toteaa Tolvanen.

Ongelmallisena Tolvanen pitää etenkin tiealueiksi luettavia alueita.

- Paikoitusalueita on kahdenlaisia - kerrostalon parkkialueet ja sitten on tiealueita kuten virastojen ja kauppaliikkeiden parkkipaikat. Yksityistä valvontaa ei laillisesti voida tiealueiksi katsottavilla alueilla missään nimessä tehdä, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan yksityinen sakottaminen ainakin teiksi luokiteltavilla alueilla kuuluu ainoastaan poliisille ja kunnalliselle valvonnalle.

Ei maksaisi sakkoja

Itä-Suomen yliopistossa opettava Tolvanen ei maksaisi yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen lähettämiä karhukirjeitä. Normaali pysäköintimaksu pitää Tolvasen mukaan luonnollisesti maksaa.

- Aina tietenkin maksan pysäköintimaksun, mutta sellaisessa teoreettisessa tapauksessa missä olisin vaikka unohtanut maksaa varsinaisen pysäköintimaksun niin en kyllä maksaisi tätä virhemaksua nykyisessä tilanteessa, sanoo Tolvanen.

Yksityiset yritykset lähettävät pysäköintivirheestä johtuvia karhukirjeita, mutta eivät vie juttuja käräjille. Myöskään APV ei ole käräjöinyt.

- Toiminta on yhtä laillista kuin aina tähänkin saakka. Eriäviä mielipiteitä on esitetty julkisuudessa. Valtaosa kaikista valvontamaksun saaneista on maksanut maksunsa. Ja sakoistahan ei ole kysymys. Emme ole vieneet juttuja oikeuteen, sanoo Mukkula.

APV toimii 28 paikkakunnalla. Rovaniemellä se valvoo noin sataa kohdetta, niistä valtaosa on kerros- ja rivitaloja. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.