Makroflex lupaa oittilaisille korvauksia kaasupäästöhaitoista

Hausjärven Oitin alueen kasvistossa on todettu paikoittain kohonneita fluoridipitoisuuksia. Varotoimenpiteenä viranomaiset suosittelevat yhä, ettei Makroflexin kesäkuisen kaasupäästön vaikutusalueelta syötäisi marjoja, vihanneksia tai hedelmiä. Yhtiö lupaa tiedotteessaan korvata asukkaille aiheutuneet vahingot.

Kuva: YLE / Juha Paaso

Henkel Makroflex on luvannut korvata asukkaille vahingot, joita kaasujen polttamisessa kesäkuun 18. ja 21. päivinä on aiheutunut kasveille, vihanneksille ja muulle sadolle. Paikallisille asukkaille järjestetään tänään keskiviikkona kello 17 tiedotustilaisuus, jossa asukkaille kerrotaan muun muassa korvausten hakemisesta ja muista jatkotoimenpiteistä.

Oitin alueella otetuissa maaperä- ja vesinäytteissä ei kohonneita fluoridipitoisuuksia ole todettu.

Lisää tutkimuksia elokuussa

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että näytteiden otto ja analysointi toistetaan elokuussa. Näytteenoton ja tutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijayritys ERM (Environmental Resources Management). Useimpien vahingoittuneiden kasvien arvioidaan toipuvan, kerrotaan tiedotteessa.

Kaasupäästöstä on tehty poliisille tutkintapyyntö. Joukko oittilaisia asukkaita pyytää poliisia selvittämään mm. kuinka paljon kaasua on levinnyt alueelle, ja mitkä ovat päästön lyhyt- ja pitkäaikaiset terveysvaikutukset.

Tutkintapyynnössä pyydetään myös selvittämään, ovatko Henkel Makroflex ja kaasusäiliöiden tyhjennyksen toteuttanut Neste Oil syyllistyneet ympäristörikokseen. Asukkaat epäilevät, että kaasusäiliöiden tyhjennys on toteutettu ilman asianmukaista lupaa ja tietoisena toimen vaarallisuudesta.

Hausjärven Oitissa toimintansa lopettaneella Makroflexin tehtaalla tyhjennettiin käytöstä poistettuja kaasusäiliöitä kesäkuussa. Säiliöt sisälsivät mm. 1,1-difluorietaania, josta palamisen seurauksena ympäristöön levisi vetyfluoridia. Tehdas tiedotti virheestä vasta kymmenen päivää tapahtuman jälkeen.