EU-parlamentti hyväksyi pankkitietojen siirron Yhdysvaltoihin

Euroopan parlamentti on hyväksynyt Yhdysvaltain kanssa pitkään neuvotellun sopimuksen, jonka avulla yksityisten ihmisten pankkitietoja voidaan lähettää Yhdysvaltain viranomaisille. Sopimuksen avulla pyritään estämään terroristien toimintaa.

Ulkomaat

Sopimus hyväkyttiin parlamentissa äänin 484 - 109. Sopimuksen vastustajat olivat huolissaan eritoten EU-kansalaisten yksityisyyden suojan kapenemisesta.

Yhdysvallat piti sopimusta hyvin tärkeänä terrorismin estämisen kannalta. Yhdysvallat myöntyikin unionin vaatimuksiin esimerkiksi siinä, miten kansalaisten pankkitietoja voidaan siirtää.

EU:n poliisijärjestö Europol valvoisi tietojen luovuttamista. Unionilla olisi myös valta keskeyttää tietojen luovutukset, mikäli se pitäisi perusteita asiattomina. Sopimus myös tarjoaisi EU-kansalaisille mahdollisuuden valittaa Yhdysvaltain oikeusistuimiin, mikäli he katsovat tietojaan käytetyn väärin.

Sopimus astuu voimaan elokuun alussa ja se on voimassa viisi vuotta.

EU:n sisäasiain komissaari Cecilia Malmström kertoo, että EU haluaa kehittää oman valvontaorganisaation joka seuloisi materiaalin ja päättäisi, mitä tietoja Yhdysvaltoihin lähetettäisiin. Malmström aikoo tehdä esityksen EU:n omasta pankkitietojen kontrollijärjestelmästä ensi vuonna ja järjestelmän käyttöönotto voisi tapahtua 3 - 5 vuoden sisällä.

Lähteet: YLE Uutiset, AFP