1. yle.fi
  2. Uutiset

Telomeerien lyhentyminen yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin

Telomeerien pituus näyttää tuoreen italialaistutkimuksen mukaan vaikuttavan merkitsevästi yksilön syöpäriskiin. Telomeerit ovat kromosomien päitä suojaavia rakenteita, jotka lyhenevät aina solun jakautuessa.

terveys

Kun telomeerien pituus pienenee kriittiseksi, solu ei kykene enää jakautumaan vaan kuolee. Telomeerien lyhentyminen liittyy myös kromosomien epävakauteen, mikä vuorostaan voi lisätä syöpäriskiä.

Nyt arvostetussa JAMA-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin etenevässä tutkimusasetelmassa telomeerien pituuden ja syövän ilmaantuvuuden ja syöpäkuolemien yhteyttä. Tutkimuksessa 787 terveeltä mieheltä ja naiselta mitattiin valkosolujen telomeerien pituus, jonka jälkeen heitä seurattiin 10 vuoden ajan.

Seurannan aikana 92 osallistujaa sairastui syöpään. Tuloksista ilmeni, että telomeerien lyhentyminen oli yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin sen jälkeenkin, kun tavanomaiset syövän riskitekijät oli huomioitu. Lyhyet telomeerit liittyivät noin kolminkertaiseen ja keskipitkät telomeerit kaksinkertaiseen riskiin sairastua syöpään, kun vertailukohteena olivat koehenkilöt, joiden telomeerit olivat pisimpiä.

Lisäksi telomeerien lyhentymisen todettiin liittyvän syöpäkuolemiin. Yhteydet olivat samankaltaisia niin miehillä kuin naisilla.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim

Lue seuraavaksi