Venäjä haluaa komission ratkomaan perhekiistoja

Venäjän lapsiasiamies ehdottaa Suomelle neuvoa-antavan komission perustamista perhekiistojen ratkaisemiseksi. Hallituksien välisen komission työhön osallistuisivat molempien maiden ulko- ja oikeusministeriöiden edustajat sekä Suomen ja Venäjän lapsiasiamiehet.

Ulkomaat

Venäjän lapsiasiamies Pavel Astahov on turhautunut siitä, ettei Suomi halua solmia kahdenvälistä sopimusta perhekiistojen ratkaisemiseksi. Astahov ehdottaakin, että Suomi ja Venäjä perustaisivat hallitusten välisen neuvoa-antavan komission, jossa perhe- ja kansalaisuuskiistoja ratkottaisiin.

Astahov sanoo, että Suomessa on noudatettava Suomen lainsäädäntöä. Hän kuitenkin vaatii Suomessa asuville venäläisille erityiskohtelua. Suomessa asuvat venäläiset ovat toisen maan kansalaisia ja tämän takia Astahovin mielestä heihin ei voida soveltaa ainoastaan Suomen lainsäädäntöä.

Venäläismediassa on käsitelty paljon Suomen huostaanottamia venäläislapsia. Astahov uskoo, että Suomen ja Venäjän presidentit keskustelevat perhekiistoista myös Naantalissa, kun Venäjän presidentti saapuu tiistaina Suomeen.

Suomalaisvirkamiesten mukaan perhekiistat eivät kuitenkaan ole presidenttien asialistalla.

- Asia ei ole ollut esillä meidän vierailuvalmisteluissa, jotka on tehty venäläisviranomaisten kanssa. Näitä nimenomaisia kysymyksiä venäläiset eivät ole ottaneet esille, kertoo osastopäällikkö Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä.

Lähteet: YLE Uutiset