Lapsena sairastetun syövän haitat ulottuvat vuosien päähän

Lapsuudessa syöpään sairastuneilla ja siitä toipuneilla on myöhemmin elämässä suurentunut riski menehtyä toiseen syöpään tai verisuoniperäisiin syihin. Tulokset ilmenevät laajasta seurantatutkimuksesta.

terveys

Kehittyneiden hoitojen ansiosta suurin osa lapsena syöpään sairastuneista toipuu. Siksi sairastetun syövän ja syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutukset ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi.

JAMA-lehdessä julkaistussa brittitutkimuksessa kartoitettiin alle 15-vuotiaana syöpään sairastuneiden ja siitä toipuneiden lasten pitkäaikaiskuolleisuutta ja sen syitä. Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 18 000 syöpään vuosien 1940 - 1991 aikana sairastunutta, ja siitä viiden vuoden seurantaan toipunutta lasta aina vuoden 2006 loppuun asti.

Seuranta-aikana todettiin yli 3 000 kuolemaa. Lapsuudessa syöpään sairastuneiden ja siitä toipuneiden kuolleisuus osoittautui yksitoista kertaa suuremmaksi kuin väestössä keskimäärin. Vaikka ero väestöön suhteutettuna laski mitä kauemmin syöpään sairastumisesta oli kulunut, oli riski 45 vuoden päästä diagnoosista yhä kolminkertainen.

Ajan kuluessa syövän uusiutumisen riski pieneni, mutta vastaavasti uudesta syövästä tai verisuoniperäisistä syistä johtuvien kuolemien määrä kasvoi. Tarkemmat analyysit paljastivat, että 45 vuotta syövän diagnostisoimisen jälkeen ilmenneistä ylikuolemista 77 prosenttia johtui uudesta syövästä tai verisuoniperäisistä syistä.

Tutkijat toteavat, että lapsuudessa syöpään sairastuneiden ja siitä toipuneiden ylikuolleisuus johtunee syöpähoitojen kuten sädehoidon ja solusalpaajien pitkäaikaisvaikutuksista. Keinojen löytäminen ennenaikaisten kuolemien estämiseen tulee heidän mukaansa olemaan haastavaa.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim