Kaviaarin vientikiintöistä jälleen sopu

Iran, Venäjä ja kolme entistä neuvostotasavaltaa ovat sopineet Kaspian meren kaviaarin vientikiintiöistä. Teheranissa neuvoteltu sopimus päättää kaviaarin ja muiden sampituotteiden kauppakiellon, johon maat ajautuivat viime vuonna, kun ne eivät päässeet yhteisymmärrykseen vientikiintöistä.

Ulkomaat

Nyt sovitut vientikiintiöt ovat pienemmät kuin vuonna 2008, jolloin kiintiöistä edellisen kerran sovittiin. Uudet kiintiöt mahdollistavat yhteensä 81 kaviaaritonnin viennin. Määrä on viisi tonnia pienempi kuin kaksi vuotta sitten.

Maailmalla tuotetusta mustasta kaviaarista 80 prosenttia on peräisin Kaspianmerestä. Sen sampikanta on kuitenkin supistunut jyrkästi salakalastuksen ja laittoman kaupan vuoksi.

Vuonna 2001 vapaana elävän sammen kaviaarin ja muiden sampituotteiden kansainvälinen kauppa kiellettiin väliaikaisesti. Tuolloin arvioitiin laittoman kaupan olleen kymmenen kertaa laillista kauppaa laajempaa.

Tämän vuoksi Kaspian meren rantavaltiot päättivät seuraavana vuonna vientikiintiöistä. Niistä on päätetty vuosittain lukuunottamatta vuosia 2006 ja 2009.

Lähteet: Reuters