Virka-ajan ulkopuolella syntyvät lapset menehtyvät useimmin hapenpuutteeseen

Virka-ajan ulkopuolella syntyvät vauvat menehtyvät useammin hapenpuutteeseen kuin arkityöaikana syntyneet, paljastaa tuore skotlantilaistutkimus.

terveys

Jo useissa aiemmissa tutkimuksissa on yritetty selvittää, onko kellonajalla tai viikonpäivällä merkitystä syntymäkauden kuolleisuuteen, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Nyt cambridgelaisprofessorin johtamassa laajassa tutkimuksessa asiaa kartoitettiin hyödyntämällä Skotlannin kansallista rekisteriä. Tutkijat analysoivat miljoona synnytystä ja niissä ilmenneitä kuolemia kahden vuosikymmenen ajalta.

Kaiken kaikkiaan 539 vastasyntynyttä menehtyi seurannan aikana. Virka-aikana vastasyntyneisyyskauden kuolleisuuden todettiin olevan 4,2 jokaista kymmentätuhatta synnytystä kohden ja virka-ajan ulkopuolella 5,6 jokaista kymmentätuhatta synnytystä kohden.

Virka-ajan ulkopuolelle ajoittuneisiin synnytyksiin liittyvä ylikuolleisuus johtui suurimmaksi osaksi synnytyksen aikaisesta hapenpuutteesta. Vaikka ero on tutkijoiden mielestä pieni, tarkoittaa se käytännössä yhtä tai kahta ylimääräistä kuolemaa jokaista kymmentätuhatta synnytystä kohden.

Tutkijoiden mukaan moni seikka saattaa selittää nyt tehtyä havaintoa. Yksi merkittävimmistä tekijöistä voi olla se, että henkilökunnan määrä ja erityisesti kokeneempien kliinikkojen saatavuus on heikompi ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin. Lisäksi muut resurssit, kuten synnytyshuoneiden ja leikkaussalien saatavuus, voi olla huonompi.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim