D-vitamiinin puute voi heikentää iäkkäiden älyllisiä toimintoja

Vanhukset, joiden D-vitamiinipitoisuus on matala, kärsivät todennäköisemmin muistin, ajattelun ja oppimisen heikkenemisestä kuuden vuoden seurannan aikana kuin ikätoverit. Tulos paljastuu Archives of Internal Medicine -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

terveys

D-vitamiinin on tiedetty pitkään liittyvän luuston terveyteen, mutta viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että D-vitamiinilla on osuutta myös muiden sairauksien kuten diabeteksen, autoimmuunisairauksien sekä infektiosairauksien kehittymisessä.

D-vitamiinin puute on yleistä ikääntyvillä ihmisillä. Italialaistutkijat kartoittivatkin etenevässä tutkimusasetelmassa, miten kehon D-vitamiinitilannetta parhaiten kuvaavan veren 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus liittyi ikäihmisten kognitiivisiin eli älyllisiin toimintoihin.

Tutkimuksessa seurattiin 860 yli 65-vuotiasta miestä ja naista kuuden vuoden ajan. Koehenkilöt osallistuivat tutkimuksen alussa sekä uudestaan kolmen ja kuuden vuoden päästä kognitiivisia taitoja kartoittaviin testeihin sekä terveydentilan kartoitukseen.

D-vitamiinin puutoksesta kärsineillä eli niillä vanhuksilla, joiden 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli alle 25 nmol/l, ilmeni seurannassa 60 prosenttia todennäköisemmin merkittävää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä kuin ikätovereilla, joiden D-vitamiinipitoisuus oli optimaalinen. Yhteys pysyi merkittävänä senkin jälkeen, kun analyysissä otettiin huomioon tulosta mahdollisesti sekoittavia tekijöitä.

Samassa lehdessä julkaistussa pääkirjoituksessa korostetaan, että D-vitamiinin vaikutuksia kartoittaneiden seurantatutkimusten rinnalle tarvitaan nyt satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia selvittämään D-vitamiinin hyötyjä sekä kartoittamaan mahdollisia haittavaikutuksia.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim