Tutkimus: Seitsemän tuntia unta terveellisin määrä

Riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin lisääntyy ihmisillä, jotka nukkuvat selvästi yli tai alle seitsemän tuntia vuorokaudessa, todetaan sunnuntaina julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa. Alle viiden tunnin päivittäiset unet yli kaksinkertaistavat todennäköisyyden sairastua rasitusrintakipuun, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen.

terveys

Myös selvästi yli seitsemän tuntia vuorokaudessa nukkuvilla oli suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimukseen osallistuneista ihmisistä yhdeksän tuntia tai sitä enemmän vuorokaudessa nukkuvilla oli puolitoistakertainen riski sairastua seitsemän tuntia nukkuviin verrattuna.

Riskialtteimmaksi ryhmäksi havaittiin tutkimuksessa alle 60-vuotiaat aikuiset, jotka nukkuivat viisi tuntia tai vähemmän yössä. Heidän sairastumisriskinsä yli kolminkertaistui seitsentuntisia unia nukkuviin verrattuna.

Tutkimuksen tulosten perusteella rasitusrintakipu yhdistettiin lyhytunisiin, kun taas sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen kasvava riski liitettiin sekä liian vähän että liian paljon nukkuviin.

Länsi-Virginian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden tutkimus julkaistiin Sleep-tiedejulkaisussa. Tutkimuksessa seurattiin yli 30 000 yhdysvaltalaisen aikuisikäisen tietoja. Tuloksissa otettiin huomioon ihmisten taustatekijöitä, kuten ikä, sukupuoli, liikuntatottumukset ja yleinen terveydentila.

Diabetesta, korkeaa verenpainetta ja masennusta sairastavat jätettiin pois tutkimuksesta, mutta silti unimäärän vaihtelu seitsemästä tunnista havaittiin tilastollisesti merkittäväksi yhteydeksi sydän- ja verisuonitaudeille.

Lähteet: AFP