1. yle.fi
  2. Uutiset

SDP: Maahanmuutto tarvitsee lisää valvontaa

SDP haluaa työperäisen maahanmuuttopolitiikan perustuvan aitoon työvoimatarpeseen ja esittää ulkomaisen työvoiman käytön valvontaan runsaasti lisää voimavaroja. Vastaanotettavien pakolaisten määrän puolue pitäisi nykyisellään.

talous
Eero Heinäluoma keskellä tavallisten kansalaisten torikokousta.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma kuunteli haminalaisten mielipiteitä 11. elokuuta.YLE

SDP:n torstaina julkistamassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa myönnetään ulkomaalaisen työvoiman tarve. Ohjelman mukaan edelleen tulee kuitenkin selvittää, ettei työluvan myöntäminen ulkomaalaiselle estä sopivan Suomessa asuvan henkilön työllistymistä. Ensi vaalikaudella Suomessa ei sen mukaan tarvita laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa, koska maassa on yli 300 000 työtöntä.

SDP esittää harmaata taloutta ja ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovien viranomaisten, kuten keskusrikospoliisin, verohallinnon ja aluehallintoviraston työsuojelun resurssien merkittävää vahvistamista.

Ulkomaalaistarkastajien määrä pitäisi kaksinkertaistaa ja tilaajavastuutarkastajien työnkuvaa laajentaa niin, että he voisivat tarkastaa myös työehtosopimuksen ehtojen täyttymistä. Myös luottamusmiehille esitetään laajempaa tiedonsaantioikeutta, jotta työehtojen toteutumista voitaisiin valvoa työpaikoilla paremmin. Ammattiliitoille SDP esittää kanneoikeutta, että ne voisivat puuttua väärinkäytöksiin ulkomaalaisten työntekijöiden puolesta.

Harmaan talouden vastaista työtä koordinoimaan SDP haluaa perustaa verohallintoon pysyvän harmaan talouden selvityskeskuksen.

Pakolaisten määrä ennallaan

Pakolaisten vastaanottamista SDP pitää osana suomalaiseen kulttuuriin kuuluvana solidaarisuutena ja haluaa siksi pitää vastaanotettavien pakolaisten määrän nykyisellään. Kunnille pakolaisten vastaanottamisesta maksettavat korvaukset pitäisi ohjelman mukaan korottaa vastaamaan todelista kustannustasoa ja niitä pitäisi maksaa neljän vuoden ajan nykyisen kolmen vuoden sijasta.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä SDP nopeuttaisi lisäämällä käsittelijöiden määrää. Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset puolue haluaisi pantavaksi toimeen nykyistä nopeammin.

Ohjelmassa toivotaan myös EU-maille yhtenäistä turvapaikkamenettelyä.

Maahanmuuttoselonteko käytännöksi

SDP:n mielestä hallituksen harjoittama maahanmuuttopolitiikka ei ole ollut vakuuttavaa. Maahanmuutto-ohjelmassa esitetyn arvostelun mukaan hallituksen linja on jäänyt epäselväksi ja hallituspuolueiden linjaukset ovat monissa kysymyksissä olleet ristiriidassa maahanmuuttoministerin ja hallituksen linjausten kanssa.

Puolue vaatii hallitukselta selontekoa maahanmuuttokysymyksistä vielä tällä vaalikaudelta ja jatkossa kerran vaalikaudesa.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi