Opetus vieraalla kielellä yleistyy

Yhä useampi peruskoululainen saa opetusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Vieraskielinen perusopetus keskittyy Etelä-Suomeen ja sen suuriin kouluihin. Helsingin Myllypurossa koulutiensä aloitti tänään muun muassa kymmenkunta venäläislasta.

Kotimaa

Itähelsinkiläisen Myllypuron ala-asteella reilu neljännes oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Jo viisitoista vuotta täällä on opiskeltu kaksikielisissä luokissa.

Tänään peruskoulu-urakkansa aloittanut venäjänkielinen Eleanoora Voinova vertailee kirjainten eroja venäjässä ja suomessa.

- Joskus tulee vähäsen semmoisia virheitä. Se on hauskaa ja myös tylsää, Voinova kertoo.

Tällä luokalla venäläislapsille annetaan viikossa viisi tuntia opetusta venäjäksi ja loppu muiden lasten kanssa suomeksi. Venäläisopettaja opettaa paitsi äidinkieltä, myös matematiikka ja ympäristötietoa.

Ylemmillä luokilla opetus painottuu edelleen äidinkieleen, mutta myös muiden oppiaineiden keskeiset asiat opetetaan osin venäjäksi. Myllypuron ala-asteen rehtorin mukaan oma äidinkieli tukee suomen kielen oppimista, mutta mukana on muitakin tavoitteita.

- Lapsen oman äidinkielen taito pystytään hyödyntämään maksimaalisesti sitten vanhempana eli nämä lapset tulevat olemaan kaksikielisiä. Venäjä kielenä on todella haluttu ja kysytty kieli työmarkkinoilla, rehtori Anna Hirvonen sanoo.

Venäläiskoulujen oppimateriaalista apua

Myllypurossa pelkkää äidinkieltä opetetaan oppituntien jälkeen vapaaehtoisena virolaisille, albaaneille ja somaleille. Pääkaupungin peruskouluissa opetetaan neljääkymmentä kieltä äidinkielenä.

Koko maan vieraskielisestä perusopetuksesta yli puolet on englanniksi. Rinnalle ovat kuitenkin kirimässä venäjä, somali ja viro.

Vieraskielisen äidinkielen opetuksen piirissä on reilu 10 000 lasta. Opetus on keskittynyt Etelä-Suomeen ja suurien kaupunkien suuriin kouluihin.

Venäjän opetuksen järjestäminen on helpoimmasta päästä, sillä päteviä opettajia on saatavilla.

- Venäläisissä kouluissa on hirveän hyvät oppimateriaalit ja tässä meidän opetuksessa käytetään soveltaen niitä, Myllypuron ala-asteen rehtori Anna Hirvonen sanoo.

Pätevistä opettajista pulaa

Valtio antaa kunnille lisärahaa vieraskielistä opetusta varten, mutta järjestelyt jäävät kunnan vastuulle. Opetushallituksen vinkkelistä rahaa suurempi ongelma harvinaisten kielten opetuksessa on pätevien opettajien puute ja Suomeen soveltumaton oppimateriaali.

Opetushallituksesta muistutetaan, että maahanmuuttajalasten kielitaidon vaaliminen olisi Suomelle kullanarvoista.

- Eihän kodeissa yleensä opita kirjoitettua kieltä, niin koululaitos on tässä hyvin tärkeä. Ja sitä kautta saadaan eri kielten osaajia, opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset