Asumisterveysliitto vaatii talovalmistajilta vastuunottoa

Valmistalojen homeongelmat voitaisiin välttää, jos talovalmistajat saataisiin helpommin vastuuseen rakennusvirheistä. Nykyisin asukkaan voi olla vaikeaa osoittaa talosta aiheutuvia terveyshaittoja ja saada niistä korvauksia.

Kotimaa
rakenteilla olevan talon perustukset
Pentti Kallinen

Asumisterveysliiton rakennusterveysasiantuntijan Hannele Rämön mukaan rakennusmääräykset ja -asetukset ovat asianmukaiset. Valmistaloissa paljastuneet kosteus- ja homeongelmat johtuvat hänen mielestään rakennusvirheistä ja puutteellisesta valvonnasta.

Asumisterveysliittoon on viime aikoina virrannut valituksia valmistalopakettien homeongelmista. Rämön mukaan valituksia on tullut useiden valmistaloyhtiöiden talopaketeista.

- Pitäisi olla lainsäädännöstä lähtevä turvajärjestelmä, joka turvaisi asunnontarvitsijan. Jos käy niin kuin nyt on käynyt eli valmistalopaketeissa on ollut suorastaan määräyksien vastaisia rakenneratkaisuja, niin kyllä ne pitäisi sanktioida, Rämö sanoo.

Talon pohja kannattaa tarkistaa

Valmistalopakettien kosteusongelmat nousivat esille Finndomo-yhtiön talojen home-epäilyistä. Yhtiö teetti VTT:lla tutkimuksen kosteuden kertymisestä talojen alapohjiin. Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:sta kertoo, että alapohjien rakentaminen on aina hankalaa, eikä niihin kannata koskaan luottaa täysin.

- Joka tapauksessa taloa pitäisi aina huoltaa. Oli siellä ryömintätilassa tuulettuva järjestelmä tai kuivauskone, sitä pitää ehdottomasti käydä seuraamassa ja huoltamassa, Airaksinen korostaa.

Lähteet: YLE Uutiset / Raisa Autio