Linnakaupungista Turun vetovoimatekijä

Turku tavoittelee Linnakaupunkiin noin viittä tuhatta asukasta ja saman verran työpaikkoja. Kyseessä on vajaan 300 hehtaarin alue, joka kattaa Turun linnan ympäristön, sataman itäpuolisen osan sekä Iso-Heikkilän asunto- ja teollisuusalueen. Tuore osayleiskaavaehdotus mitoittaa uudisrakennusoikeuden noin 20 000 kerrosneliöön.

linnat
Turun linna
Turun linnaKimmo Gustafsson / Yle

Kaavaluonnokseen verrattuna rakentaminen tehostuisi erityisesti entisen jätevedenpuhdistamon alueella, kertoo asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen.

- On todettu, että vanhan jätevedenpuhdistamon rakentamiskustannus - etenkin maaperän puhdistaminen - on sen verran kallista, että mikään pienimuotoinen rakentaminen siihen ei ole tarkoituksenmukaista. Ja muutenkin, kun haetaan elinvoimaa ja suunnitellaan pikaraitiotien tai joukkoliikenneterminaalin sijoittumista tähän lähialueelle, niin samalla haetaan myös käyttäjiä näille palveluille.

Kaavaehdotus mahdollistaisi entisen puhdistamon alueelle yli 10-kerroksista rakennuskantaa. Lisäksi mukana on pitkään visioitu maamerkki eli yli 35-kerroksinen tornitalo. Sen sijaan eteläpuolisella Turun linnaan tukeutuvalla osalla kaava-alueesta rakentaminen olisi pienimuotoisempaa kuin pohjoisemmalla Iso-Heikkilän alueella.

- Tällä halutaan kunnioittaa linnan mittakaavaa. Asunto- ja toimitilarakentaminen olisi täällä matalampaa. Kyse olisi myös julkisista kaupunkitiloista. Suunnitelmissa on esimerkiksi hieman erikoinen korttelien välissä kiemurteleva keskuspuisto, joka lähtisi linnalta kohti puhdistamoaluetta. Se toimisi samalla kevyen liikenteen väylänä, visioi Hintsanen.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta ottaa kantaa osayleiskaavaehdotukseen ensi tiistaina. Vasta sen jälkeen suunnitelma lähtee lausuntokierrokselle.

Lähteet: YLE Turku