1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Oppilaat haluavat opettajan kaveriksi Facebookissa

Mitä etelämmässä osassa Suomea koulu sijaitsee, sitä pienempi todennäköisyys oppilaan on päästä opettajansa kaverilistalle Facebookissa. Kouluilla tai opettajilla ei ole Suomessa yhteisiä ohjeita sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

Kuva: Yle

Opettaja-lehden viime syksynä teettämän kyselyn mukaan puolet Facebookissa olevista opettajista on saanut kaveripyynnön oppilaaltaan. Heistä 40 prosenttia ottaa oppilaan kaverikseen.

Opetusalan ammattijärjestö luottaa opettajien omaan harkintakykyyn, mutta muistuttaa nettikaveriuden ongelmista: henkilökohtaisten asioiden käsittely Facebookissa saattaa vaarantaa opettajan auktoriteettiaseman tai oppilaiden tasavertaisen kohtelun.

Opettajan ammattiin liittyy myös paljon salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita.

- On olemassa paljon salassa pidettävää tietoa ja myös sellaista tietoa, joka ei ole virallisesti salassa pidettävää, mutta joka on hyvin henkilökohtaista. Tässä olisin erittäin tarkka opettajana, painottaa Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Vaikka Facebookiin kuulutaan yksityishenkilönä, opettajan leima pysyy otsassa myös vapaa-ajalla.

- Kun opettaja hyväksyy oppilaan kaverikseen, se voi houkutella siihen, että tietoja manipuloidaan ja ehkä levitetään väärässä hengessä, Luukkainen pohtii.

Facebookista myös hyötyä koulutyössä

Koska nuoret pyörivät Facebookissa ahkerasti, opettaja voi jakaa heille helposti oppiaineeseen liittyviä linkkejä ja aineistoja. Facebookin varsinainen käyttö opetuksessa on ainakin vielä harvinaista.

Helsingissä sijaitsevan Viikin Normaalikoulun kemian opettaja Ari Myllyviita on saanut oppilailtaan positiivista palautetta Facebookissa olemisesta. Myllyviita on rajannut verkossa käyttäytymistää siten, että hän hyväksyy Facebook-kavereikseen vain käynnissä olevien kurssien oppilaita.

Yhteydenottoja oppilailta tulee päivää ennen koetta.

- Monesti se on sitä, että oppilas huomaa, ettei jokin asia ole koetta edeltävänä iltana hanskassa. Oppilaat näkevät, että opettaja on Facebookissa ja lähettävät sitä kautta viestin. Annan sitten lisävinkkejä, kertoo Myllyviita.

Myllyviidan mielestä Facebookista voisi olla apua myös oppilaan yksilöllisessä huomioimisessa.

- Oppilaiden kirjoittelun sensuurikynnys on matalampi. Sieltä näkyy, jos joku oppilas voi pahoin. Opettaja voisi ottaa tästä vaarin ja lähestyä oppilasta. Tällaisesta oppilaan huomioimisesta voisi olla joku hyötykin.