Tehy: Reseptioikeuden pitää tuoda hoitajien palkkaan satasia

Terveysalan ammatijärjestön Tehyn edunvalvontayksikön johtaja Jukka Maarianvaara arvioi, että työnkuvan laajennuksen pitäisi tuoda useamman sadan euron palkanlisän hoitajien palkkaan.

- Olemme puhuneet tällaisesta 300-500 eurosta. Toki silläkin on merkitystä, paljonko sitä käytännössä tekee, mutta myös käytettävyydestä tulee maksaa. Kyllä siinä puhutaan noin paristakymmenenestä prosentista lisää peruspalkkaan, sanoo Maarianvaara.

Palkka-asia on akuutti, sillä palkkaus vaikuttaa myös koulutukseen hakeutumiseen. Neuvottelut käydään todennäköisesti terveyskeskuskohtaisesti, mutta ammattijärjestöjen taustatuella.

- Ensimmäiseksi, ennen kuin lähtee mihinkään koulutukseen, pitää selvittää se, mitä siitä tullaan maksamaan lisää, Maarianvaara neuvoo työntekijöitä.

Tehy sanoo ohjeistavansa paikallistason luottamusmiehiä asiassa.

- Toki käymme varmasti myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa keskusteluja siitä, pystyttäisiikö yhteinen sävel löytämään. Paikallisilla työnantajillakin olisi vähemmän mietittävää siinä, että miten sitä asiaa lähdetään eteenpäin viemään, arvioi Maarianvaara.

- Tässähän on ajateltu sitä, että jonkin verran säästetään lääkärien palkkakuluissa, mutta ajatus ei tietenkään saa olla se, että nyt säästetään ja siirretään tehtäviä hoitajille. Totta kai myöskin hoitajille täytyy maksaa oikeudenmukainen korvaus siitä, että he ottavat näitä tehtäviä hoitaakseen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ei halua vielä ottaa kantaa siihen, mikä sopiva korvaus tulisi olemaan.