ELY-keskus puoltaa hiilidioksidin talteenottolaitosta

Tahkoluotoon suunnitteilla olevan hiilidioksidin talteenottolaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää hanketta kannatettavana ja sen vaikutusten tarkastelua asianmukaisena.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastonti (CCS)

Hiilidioksidin talteenottolaitos sijoittuu Meri-Porin voimalaitoksen läheisyyteen vuoteen 2015 mennessä. Talteenottolaitos käsittää talteenottoprosessin ja hiilidioksidin nesteytyksen laitteistot.

Lähteet: YLE Satakunta