Uskonto on naisten juttu

Naiset ovat selvästi uskonnollisempia kuin miehet, sekä kirkkoon kuulumisen että tutkimusten perusteella. Näin on ilmeisesti ollut aina, ja tilanne on sama maailmankolkasta tai uskonnosta riippumatta. Tutkijat uskovat, että ero on viime kädessä biologinen.

Kuva: Martti Markovaara/Uusi Valamo

Uskontokuntiin kuulumattomia miehiä on Suomessa noin 540 000, mutta naisia vain 400 000. Vastaavasti käytännössä kaikissa uskonnollisissa yhteisöissä on selkeästi enemmän naisia kuin miehiä.

Tutkimusten mukaan naiset myös kokevat itsensä uskonnollisemmiksi kuin miehet. Kansainvälisessä World Values 2005 -tutkimuksessa yli kaksi kolmasosaa suomalaisnaisista koki olevansa uskonnollisia, miehistä vain hieman yli puolet.

Uskonnollisuutta tutkiva Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskuksesta törmää tähän sukupuolieroon jatkuvasti.

- Ei löydy maata, jossa miehet olisivat uskonnollisempia kuin naiset. Vaikka esimerkiksi islam mielletään usein aika miehiseksi, senkin piirissä naiset ovat uskonnollisempia kuin miehet, Niemelä sanoo.

Uskontoja syytetään usein naisten sortamisesta, mutta se ei ole tahtia haitannut.

- Tämä ero on todella yleismaailmallinen. Myös uskonnot, jotka meille näyttäytyvät varsin patriarkaalisina, vetoavat paremmin naisiin, Niemelä sanoo.

Naiset hakevat uskonnosta turvaa

Kaikesta päätellen naiset ovat olleet miehiä uskonnollisempia aina. Niinpä useat vaihtoehtoiset selitysmallit ovat pikkuhiljaa lentäneet romukoppaan.

- Pitkään esimerkiksi ajateltiin, että miehet uskovat vähemmän, koska he ovat koulutetumpia. Se on ainakin osoittautunut vääräksi, Kati Niemelä sanoo.

Mikä selitys sitten on?

- Monissa perheissä, myös Suomessa, naisilla on selkeä vetovastuu uskonnollisesta kasvatuksesta. Naisten antama uskonnollinen kasvatus puree paremmin tyttöihin. Mutta ei se riitä selitykseksi, Niemelä sanoo.

Tutkijat ovat päätyneet siihen, että mieheydessä ja naiseudessa itsessään on jotain, mikä eron selittää.

- Yksi selitysmalli, johon nykyisin moni luottaa, on miesten naisia voimakkaampi riskikäyttäytyminen. Kun ollaan valmiita ottamaan riskejä, ei olla niin turvallisuushakuisia. Turvallisuushakuiset ihmiset ovat usein uskonnollisia, ja naiset näyttäytyvät turvallisuushakuisina, Kati Niemelä selittää.

Kaikkein uskonnollisimmat ovat miehiä

Huomattavaa on, että erittäin uskonnolliset ihmiset ovat todennäköisemmin miehiä kuin naisia. Miehet ovatkin uskonasioissa ehdottomia: he uskovat todennäköisemmin koko pakettiin, siinä missä naiset poimivat helpommin maailmankuvaansa aineksia eri uskonnoista.

- Uskonnolliset miehet kaipaavat esimerkiksi enemmän uskonnollista julistusta kuin naiset. Mies ei halua sitoutua väljään, epäselvään uskonnollisuuteen.

- Naisille ei välttämättä tuota vaikeuksia uskoa samanaikaisesti Jeesuksen ylösnousemukseen ja astrologiaan, Kati Niemelä sanoo.

Tutkimusten mukaan naiset uskovat ylipäätään helpommin myös astrologian ja uskomushoitojen kaltaisiin asioihin. Ainoan poikkeuksen muodostavat avaruusolennot, joiden olemassaoloon miehet uskovat syystä tai toisesta enemmän kuin naiset.

Tämä saattaa liittyä siihen, että naisille tuottaa vaikeuksia uskoa ikäviin asioihin.

- Kristinuskoisille miehille on tyypillistä, että myös helvetti ja kadotus kuuluvat siihen uskoon. Naiset taas haluavat nähdä Jumalan anteeksiantavana ja rakastavana, ja tuomitsevan Jumalan yhdistäminen tähän on vaikeampaa kuin uskovaisille miehille, Niemelä sanoo.

Mieskato näkyy kirkon arjessa

Vaikka naispappeus on vielä osin arka asia, ajatukseen lienee parasta totutella. Jo nyt valtaosa uusista papeista on naisia, eikä tahti tule muuttumaan. Teologian opiskelijoista 70 prosenttia on naisia.

Kirkkohäiden suosio on ollut selvässä laskussa. Tämä johtuu osin nimenomaan siitä, että on entistä vähemmän pareja, joissa myös mies kuuluisi kirkkoon. Myös miespuoliset kummit ovat kiven alla.

Kirkosta eroamisten syyksi nähdään usein kirkon kyvyttömyys käsitellä tasa-arvoasioita. Miehiin tämä vaikuttaa kuitenkin tutkijan mukaan naisia vähemmän.

- Konservatiivisuus karkottaa naisia. Varsinkin nuorilla naisilla on vahva tasa-arvon vaatimus myös kirkkoa kohtaan. Sen sijaan miehille vaikkapa kirkon suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ei ole yhtään niin akuutti kysymys kuin naisille.

Kirkko houkuttelee miehiä esimerkiksi miehille räätälöidyllä toiminnalla tai miehille suunnatuilla lehdillä. Mutta jos syy miesten naisia laimeampaan uskonnollisuuteen on biologinen, miksi vaivautua?

- Täytyy muistaa, että nämä ovat kaikki yleistyksiä ja kärjistyksiä. Suomessakin uskonnollisia miehiä on enemmän kuin uskonnottomia miehiä, Kati Niemelä huomauttaa.