Uniapnea voi haitata keski-ikäisen järjenjuoksua

Uniapnea voi hidastaa sitä sairastavan mielentoimintoja samoin kuin ikääntyminen, mutta erityisesti niin käy keski-ikäisille potilaille.

Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto viittaa siihen, että uniapneaa sairastavat saattavat olla muita haavoittuvaisempia kognitiivisten toimintojen heikentymiselle ja aikaisemmin kuin muut keski-ikäiset.

Asiaa selvittääkseen tutkijat värväsivät 14 uniapneaa sairastavaa 25–59-vuotiasta, joiden hoito ei vielä ollut alkanut, sekä yhtä monta tervettä vertailuhenkilöä. He kaikki osallistuivat unitutkimukseen, jonka jälkeen heidän aivojaan kuvattiin magneettikuvauksella samalla, kun he tekivät tarkkaavaisuutta ja kielellisiä kykyjä mittaavia testejä.

Yli 45-vuotiaat uniapneapotilaat pärjäsivät sanallista muistia ja reaktioaikaa mittaavissa testeissä huonommin kuin terveet samanikäiset tai nuoremmat potilaat ja verrokit. Kaikissa testeissä heidän aivonsa myös aktivoituivat tehtävään käytettävillä aivoalueilla vähemmän kuin muiden osallistujien.

Tutkimus oli pieni, joten tulokset tulee vielä varmistaa lisätutkimuksissa. Havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että uniapnea voi haitata aivojen toimintaa nuoremmilla kuin normaalisti voisi olettaa. Tulokset myös korostavat, miten tärkeää on, että uniapnea todetaan ja hoidetaan varhain.