Pohjoisen metsistä löytyi kivikautisia jäänteitä

Taivalkoskelta ja Pudasjärveltä on löydetty valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia jäänteitä. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa on tavattu merkkejä Pohjois-Pohjanmaan varhaisimmasta asutuksesta noin 9 500 vuoden takaa.

kulttuuri
Haapovaarasta Taivalkoskelta löytynyt pöytäkivi.
Metsähallitus

Metsätalousmailla tehtävissä inventoinneissa on löytynyt muun muassa niin sanottuja pöytäkiviä, eli kolmen tai neljän alusliuskan tukemia kivipaaseja. Ne liittyvät muinaisuskontoihin ja kristinuskoa edeltävään aikaan.

- Löytöpaikat sijaitsevat yleensä korkeilla paikoilla ja niiltä on näkymä järven suuntaan, kertoo arkeologi Hanna Kelola-Mäkeläinen Metähallituksesta. Syötteen Romevaaralta löydetyltä pöytäkiveltä on näkymä myös muinaisen kylän suuntaan.

Pöytäkivien tekijöistä ei ole tietoja, mutta yleensä kivikautiset löydät on Suomen sisämaa-alueilla liitetty saamelaiskulttuuriin, kun vastaavat löydät rannikolla ovat vastaavasti yhdistetty alkusuomalaisiin. Varmuutta alkuperästä ei kuitenkaan ole, koska läytöjen yhteydessä ei ole tavattu eloperäisiä luu- tai muita jäänteitä.

Pohjoisessa harvinaisia

Pääosa Suomen pöytäkivijäänteistä on löydetty etelästä. Lounais-Suomesta tunnetaan useita pronssikaudelle ajoitettuja pöytäkiviä. Pohjois-Suomesta, jossa kiviä pidetään rautakauden tai sen jälkeen olevan ajan seitakivinä, tiedetään niitä vain muutama kappale.

- Pudasjärveä lähin löytöpaikka on Iissä, kertoo Hanna Kelola-Mäkeläinen

Metsähallituksen tutkimuksissa on löydetty myös Kylmäluodon retkeilyalueelta varhaisia asumuspainanteita.

Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi jatkuu vuoteen 2015 saakka. Metsähallituksessa pohditaan myös muinaislöytöjen hyödyntämistä esimerkiksi retkeilyreitistön yhteydessä. Käytännössä nyt tehdyt löydöt sijiatsevat kuitenkin niin kaukana metsäalueilla, että niille pääseminen on työlästä.

Lähteet: YLE Oulu