Apulaisoikeusasiamies: Lävistyskielto polkee opiskelijan perusoikeuksia

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee Turun ammatti-instituutin järjestyssääntöä, joka kieltää lävistyskorujen käytön työtuntien aikana. Kielto on hänen mukaansa liian yleisluontoinen ja polkee siksi opiskelijoiden perusoikeuksia.

Kotimaa
Lävistyksiä korvassa.
YLE / Markku Salo

Turun ammatti-instituutin tekniikan tulosalueella opiskelijoita on kielletty käyttämästä kasvoissa huuli-, silmäkulma- ja muita lävistyksiä sekä korvarenkaita. Kielto on voimassa oppilaitoksen työsaleissa, työympäristössä ja työssäoppimispaikoissa.

Lävistyskorut on poistettava työtuntien ajaksi, muuten ei saa osallistua opetukseen. Vaatteiden alla olevia ja kielilävistyksiä ei kuitenkaan tarvitse poistaa. Luokkaopetuksessa, yleisaineiden tunneilla ja ammatin opetukseen liittyvillä teoriatunneilla lävistysten käyttö on sallittua. Kieltoa on perusteltu työturvallisuudella.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että lävistyskieltoa voidaan perustella työturvallisuudella. Hän kuitenkin kyseenalaistaa, onko samansisältöinen kielto välttämätön koko tekniikan alalla. Vaarantuuko esimerkiksi autonkuljettajan, muurarin tai prosessinhoitajan työturvallisuus, jos hänellä on lävistyskoru kasvoissaan?

Kielto polkee yksilön oikeuksia

Pajuoja korostaa, että oppilaitoksen tulee turvallisuuden ohella ottaa huomioon myös opiskelijoiden muut perusoikeudet. Kiellolla puututaan lävistyskoruja käyttävien oppilaiden ulkonäköön. Tämä rajoittaa heidän yhdenvertaisuuttaan suhteessa niihin oppilaisiin, jotka eivät käytä tällaisia koruja. Lisäksi kielto rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan ja yksityisyyttään.

Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta on myös tärkeää, että lävistyskorujen käyttämistä ja käytön rajoittamista perustellaan selkeästi ja asiasta tiedotetaan hyvin. Näin vältytään turhilta rajoituksilta ja varmistetaan, että opiskelijat ymmärtävät rajoitusten perusteet.

Tutkiessaan Turun ammatti-instituutin käytäntöä Pajuoja pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä ja opetushallitusta selvittämään lävistyskieltojen käyttöä myös Jyväskylän, Kouvolan, Oulun ja Omnian ammattiopistoissa ja Vammalan ammattikoulussa. Hän pyytää ministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin hänen päätöksensä on johtanut ministeriössä, opetushallituksessa ja eri oppilaitoksissa.

Lähteet: YLE Turku