Supikoirien vähentämiseksi laaja EU-hanke

Laajalla yhteispohjoismaisella hankkeella pyritään estämään supikoiran leviäminen Ruotsiin ja sitä kautta edelleen Norjaan. Suomessa hävitettiin viime vuonna 170 000 supikoiraa.

Kuva: Seppo Nykänen

Supikoiran leviämisen estämiseksi käynnistyy laaja yhteispohjoismainen EU-hanke. Hankkeen avulla pyritään estämään supikoiran leviäminen Ruotsiin ja sitä kautta Norjaan.

Suomessa pyritään supikoirien määrän vähentämiseen Skandinavian kannalta kriittisimmillä alueilla eli Ruotsiin rajoittuvilla alueilla Lapissa ja Merenkurkun ulkosaaristossa.

Supikoira on vieraslaji

Supikoira on vieraslaji, joka levisi Suomeen 1930-luvulla. Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin päällikön Mathias Lindströmin mukaan hankkeessa kehitetään keinoja vähentää kantaa Suomessa, sillä kannan hävittäminen kokonaan on mahdotonta.

Suomessa hävitettiin viime vuonna 170 000 supikoiraa, ja Lindströmin mukaan niitä on ulkosaaristossa todella paljon. Torstaina järjestetään ensimmäinen koordinointitapaaminen Metsästäjäin keskusjärjestön ja Lapin, Oulun, Pohjanmaan ja Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirien kesken. Jatkossa hankkeeseen palkataan Suomessa ainakin kaksi työntekijää.

Yhteispohjoismainen hanke

Kolmevuotisen supikoiraprojektin (Management of the invasive Raccoon Dog in the north-European countries) kustannusarvio on 5,3 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee ensisijaisesti EU:n Life+:lta ja Ruotsin Naturvårdsverketilta.

Projektiin osallistuvat lisäksi Norjan Direktoratet för Naturförvaltning, Svenska Jägareförbundet, Tanskan Skog och Naturstyrelsen, Ruotsin Maatalousyliopisto sekä Metsästäjäin Keskusjärjestö, joka koordinoi projektia Suomessa.