Asumisoikeusjärjestelmä halutaan avoimeksi

Hallitus esittää asumisoikeusjärjestelmään muutoksia. Lakimuutoksen myötä asukkaat pystyvät valvomaan kustannuksia paremmin ja vaikuttamaan vastikkeeseensa säästämällä hoitokuluissa.

talous

Muutosten tarkoituksena on selkeyttää asumisoikeusjärjestelmää ja parantaa sen avoimuutta. Samalla vahvistettaisiin viranomaisten valtuuksia valvoa järjestelmän tarkoituksenmukaista toteutumista, kuten valtion asumisoikeusasumisen tuen ohjautumista asukkaille.

Lakiin lisättäisiin esityksen mukaan säännös omistajan velvollisuudesta antaa tietoja sellaisista menoista, jotka katetaan käyttövastikkeella. Myös ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään ja laajennetaan.

Asumisoikeustalojen hoitovastikkeista tulisi lakimuutoksen myötä talokohtaisia. Pääomavastikkeet, kuten lainanhoitokulut ja isommat korjauskulut tosin voitaisiin jakaa asumisoikeustalojen kesken.

Laki tullee voimaan vuoden 2011 alusta.

Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan Suomessa oli vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa hieman yli 31 000 vakinaisesti asuttua asumisoikeusasuntoa. Asukkaita niissä oli noin 68 000.

Lähteet: YLE Uutiset