1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Nord Stream -valitukset nurin

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Itämeren kaasuputken rakentamisesta tehdyt valitukset. Oikeuden päätöksen mukaan Nord Stream AG:lla on vesilain nojalla lupa rakentaa Suomen talousvyöhykkeelle kaasuputki. Työt voi aloittaa välittömästi.

Kotimaan uutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi tämän vuoden helmikuussa luvan rakentaa Suomen talousvyöhykkeelle Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken. Se antoi myös luvan aloittaa putken rakennustyöt ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Aluehallintoviraston päätöksestä valitti Vaasan hallinto-oikeuteen kolme yksityishenkilöä sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri yhdessä kahdeksan virolaisen ympäristöjärjestön kanssa. Yksi yksityishenkilöistä perui myöhemmin valituksensa.

Hallinto-oikeus hylkäsi torstaina kaasuputken rakentamisesta tehtyjen valitusten lisäksi myös muutostenhakijoiden vaatimukset lupamääräysten täsmentämisestä ja muuttamisesta.

Oikeus jätti tutkimatta yksityishenkilöiden sekä viiden virolaisen järjestön vaatimukset, sillä se katsoi, että heillä ei ole asiassa puhevaltaa. Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ja kolmen virolaisen järjestön valitus tutkittiin ja se hylättiin muodollisten puitteiden perusteella.

Hallinto-oikeus katsoi, että ympäristövaikutusten arviointi ja päätöksen perustelu oli puutteellista sekä kaasuputken ympäristövaikutusten selvittäminen riittämätöntä.

Oikeuden mukaan kaasuputkesta saatava hyöty on huomattava suhteessa sen haittoihin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi