Hyppää sisältöön

Vainaja unohtui kuukausiksi kylmäkaappiin

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen Helsingin yliopiston oikeuslääketieteelliselle laitokselle. Jääskeläisen mukaan laitos oli unohtanut, että sen tiloissa oli pitkään virunut ruumis.

Vuoden 2008 kesällä tehty tilojen siivous paljasti, että yli neljä kuukautta aiemmin laitokselle tuotu ruumis oli edelleen kylmähuoneessa. Oikeusasiamiehen mielestä ei ole hyväksyttävää, että laitoksen kylmähuoneet tarkastetaan vain siivotessa.

Vainajan unohtamisen syynä oli se, ettei häntä ollut rekisteröity lääketiteellisten ruumiinavausten tietojärjestelmään. Poliisi ei ollut katsonut ruumiinavausta tarpeelliseksi, koska se oli selvittänyt kuolinolosuhteet vainajan kotona.

Oikeusasiamies pitää välttämättömänä, että oikeuslääketieteen laitoksella on selkeät menettelyohjeet myös sellaisten vainajien säilyttämisestä, joita ei kirjata ruumiinavaukseen määrättyjen vainajien tietojärjestelmään. Laitos on vastuussa vainajista, joita sen tiloissa säilytetään riippumatta siitä, onko vainajat määrätty ruumiinavaukseen vai ei.

Helsingin yliopiston on tehtävä vaaditut korjaukset laitoksen käytäntöihin maarraskuuhun mennessä.

Leski luuli puolisonsa ruumiin lahjoitetun opetus- ja tutkimustarkoituksiin

Vainajan leski oli siinä käsityksessä, että hänen puolisonsa ruumis oli luovutettu Helsingin yliopiston biolääketieteen laitokselle, sillä vainaja oli testamentannut ruumiinsa lääketieteellisiin opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Ruumiinluovutustestamentti oli toimitettu vainajan mukana oikeuslääketieteen laitokselle.

Oikeusasiamies painottaa, että omaisille täytyy antaa nykyistä tarkemmat ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia läheisensä kuoleman jälkeen.

Täsmälliset ohjeet ovat tarpeen erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun kuolema on tapahtunut kotona. Omaisten on silloin oltava aktiivisia ja pidettävä itse huolta siitä, että he saavat lääkäriltä kuolintodistuksen ja hautausluvan riittävän nopeasti.

Yliopiston biolääketieteen laitos voi käyttää ruumista opetuksessa ja tutkimuksessa vain, jos se pääsee balsamoimaan ruumiin viimeistään kolmen päivän kuluessa kuolemasta. Myöhemmin balsamointi ei enää onnistu.

Vainajan ruumista ei kuitenkaan voida luovuttaa laitokselle, ennen kuin lääkäri on kirjoittanut kuolintodistuksen ja antanut hautausluvan.

Tässä tapauksessa potilasta sairaalassa hoitanut lääkäri oli kirjoittanut kuolintodistuksen ja antanut hautausluvan neljäntenä päivänä kuolemasta. Vainaja ei tästä syystä kelvannut enää opetus- ja tutkimustarkoituksiin.

.
.