Myös naistoimittajien journalismi toteuttaa miehisiä arvoja

Journalismi ei tasa-arvoistu, vaikka toimittajista yli puolet on jo pitkään ollut naisia: uutisjuttujen päätoimijat ovat edelleen miehiä, ja journalismin pääaiheet miehisiä arvoja toteuttavia. Näin ollen journalismi itsessään tuottaa sukupuolittumista. Naiset mediaorganisaation johtajina ovat poikkeus, jolla kosiskellaan yleisöjä, toteaa tuore tutkimus.

kulttuuri
Europarlamentaarikot  Ville Itälä, Heidi Hautala ja Riikka Manner toimittaja Nicholas Wancken jututettavina.
Miestoimittaja haastattelee poliitikkoja, mutta niin tekevät mielellään myös naistoimittajat. Nicholas Wancken vieraina europarlamentaarikot Ville Itälä, Heidi Hautala ja Riikka Manner.YLE

Tampereen yliopiston tutkimus journalismin sukupuolesta kertoo, että journalismi toimii osana sukupuolijärjestystä pitämällä yllä vanhoja sukupuolikäsityksiä. Journalismin kovaa ydintä ovat edelleen politiikan ja talouden uutiset ja miestapainen johtaminen johtajuuden normi.

Helsingissä keskiviikkona 8.9.2010 järjestettävässä seminaarissa nais- ja miesjournalistit pohtivatkin yhdessä tutkijoiden kanssa, miten sukupuoli tulisi ottaa huomioon journalistikoulutuksessa. Tutkimuksen mukaan koulutus sivuuttaa tällä haavaa sukupuolikysymykset lähes täysin.

Tasa-arvokeskustelussa on yleensä ajateltu, että journalismi muuttuu tekijöiden sukupuolen mukana. Suomalaisen uutismedian vuosiseurannat kertovat kuitenkin toista. Uutisten toimijoiden, kuvien ja keskeisten puhujien joukossa miehiä oli vuosilta 2006-2010tarkastellussa aineistossa lähes kolminkertainen määrä naisiin verrattuna. Naistoimittajatkin siis painottavat journalismin maskuliinista ulottuvuutta, sitä aina tunnistamatta.

Johtotehtäviin mediaorganisaatiot palkkaavat naisia yleisökilpailun vuoksi. Naiset tuovat siis sittenkin journalistisiin sisältöihin jotain, mitä yleisöt kaipaavat. Ne tarpeet ovat kuitenkin journalismin marginaalissa.

Tutkimusprojekti Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys toteutettiin vuosina 2008 - 2009. Sen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö.

Lähteet: YLE Uutiset