Koe uusi yle.fi

Korkeassa asemassa olevat ahkerimpia liikkujia

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt kaikissa väestöryhmissä viime vuosikymmeninä, mutta korkeammassa asemassa olevat liikkuvan edelleen muita enemmän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

terveys

Vapaa-ajan liikunnan merkitys korostuu koko ajan, sillä työ- ja työmatkaliikunta ovat vähentyneet selvästi 1970-luvun alusta.

Suomalaisten liikuntatottumusten muutoksia vuosina 1972 - 2002 käsittelevässä tutkimuksessa todetaan, että korkea koulutus, tulot ja ammattiasema ennustavat suurempaa aktiivisuutta harrastaa sekä vapaa-ajan- ja kuntoliikuntaa että työmatkaliikuntaa.

Pienituloiset olivat sen sijaan fyysisesti passiivisempia niin vapaa-ajallaan kuin työmatkallakin. Matalassa ammattiasemassa olevat naiset olivat kuitenkin aktiivisia työmatkaliikkujia. Vähän liikuntaa harrastavat myös matalan sosioekonomisen aseman omaavien lapset.

THL toivookin huomion kiinnittämistä pienituloisten liikuntapalveluihin. THL kehottaa tukemaan pienituloisten aikuisten liikuntapalveluja ja lisäämään liikuntaneuvontaa.

Lasten liikunnan edistämiseksi kunnallisen liikuntatoimen tulisi THL:n mukaan huolehtia liikuntapaikkojen kunnossapidosta, varmistaa edulliset pääsymaksut ja tarjota monipuolista toimintaa. Myös liikuntaseurat voivat ottaa maksuissaan huomioon maksukyvyltään heikommat perheet, THL toteaa.

THL:n tutkimus on julkaistu Liikunta & Tiede (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Lähteet: YLE Uutiset