Seksuaalivähemmistöihin suhtautuminen riippuu kouluissa pitkälti opettajasta

Koulujen ja opettajien suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin vaihtelee suuresti. Yleisesti ottaen seksuaalivähemmistöjen huomioiminen opetuksessa on parantunut. Ongelmiakin kuitenkin esiintyy.

Kotimaa

Useimmiten seksuaalivähemmistöt nousevat koulussa esille terveystiedon tuntien seksuaalivalistuksessa. Terveystiedossa seksuaalivähemmistöjen huomioon ottaminen onkin parantunut. Silti seksuaalivähemmistöistä puhuminen riippuu paljon opettajasta.

- Miten tästä asiasta puhutaan, on opettajan ratkaistavissa. Varmasti eroja on paljon. Erot ovat joko alueellisia, yksilöllisiä tai asenteisiin liittyviä. Lähtisin kuitenkin siitä, että perusopetus toteutuu tasa-arvoisesti, sanoo opetusneuvos Heidi Peltonen Opetushallituksesta.

Tutkija: Heteronäkökulma edelleen vallitsevana

Seksuaalivähemmistöjä kouluissa tutkinut Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta toteaa, että myös seksuaalivalistuksessa olisi petrattavaa. Seksuaalisuudesta puhutaan yleensä heteronäkökulmasta, vaikka vähemmistöt tunneilla mainittaisiinkin. Samoilla linjoilla ollaan Setassa.

- Puhetyylistä tulee joskus sellainen vaikutelma, että ajatellaan seksuaalivähemmistöjä ulkopuolisena ryhmänä, joka ei ole edustettu luokassa, sanoo Setan nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén.

Opetushallituksen mielestä käsitellyt asiat koskevat kaikkia.

- Ei ole olemassa erityyppisten ihmisryhmien seksuaalikasvatusta. On kokonaisuus, jossa käsitellään seksuaalikasvatukseen liittyviä asioita, kuten läheisyys, toisen ihmisen kunnioittaminen ja oman kehon toiminnan ymmärtäminen, sanoo Peltonen.

Pohjanmaalla peruttiin Setan vierailuja

Seta järjestää koulujen pyytäessä koulutustilaisuuksia moninaisuudesta. Yleensä vastaanotto kouluissa on sekä oppilaiden että opettajien taholta hyvä. Ikäviäkin tapauksia löytyy. Pohjanmaalla Setan vierailuja jouduttiin peruuttamaan eräässä koulussa viime lukukaudella opettajien ja vanhempien vastustuksen vuoksi.

- Kontaktiopettajamme ja rehtorit ovat yleensä todella mukavia. Joskus kuitenkin tulee viestiä, että vierailumme ei ole ollut yksinkertainen juttu opettajainhuoneessa, Huldén kertoo.

Opetussuunnitelman mukaan vanhempia pitää kuunnella opetukseen liittyvissä asioissa. Vierailujen kieltäminen ei saa opetushallinnosta suoranaista tuomiota. Opetushallituksen mukaan koulun ulkopuolisten tahojen vierailujen sovittamista pitäisi miettiä tarkasti opetussuunnitelman kannalta.

- Opetussuunnitelman perusteissa lähdetään siitä, että vanhempia pitää kuulla ja opetusta suunnitella yhdessä. On ihan ymmärrettävää, että jos vanhemmat eivät tunne taustaryhmää, niin sieltä joukosta voi löytyä monia eri näkökulmia, sanoo Peltonen.

Matin ja Maijan rinnalle myös Erkki ja Mikko

Vaikka vähemmistöjen huomioiminen koulumaailmassa on edistynyt, Setasta toivotaan aiheesta puhumisen arkipäiväistymistä. Seksuaalivähemmistöjen haluttaisiin esiintyvän muissakin yhteyksissä kuin seksuaalisuudesta puhuttaessa.

- Esimerkiksi matematiikan laskutehtävässä voisi olla, että Erkki ja Mikko rakentavat talon ja tarvitsevat sinne tietyn määrän lautoja. Ei ainoastaan Matti ja Maija, summaa Huldén.

Setasta toivotaan seksuaalivähemmistöjen lisäksi esimerkiksi etnisten ja liikuntarajoitteisten ihmisten esiintymistä koulukirjoissa ja opetuksessa.

Lähteet: YLE Uutiset / Aishi Zidan