Perniön koulut uhan alla

Perniöläiset ovat huolissaan asuinalueensa elinvoimaisuuden puolesta. Salon palveluverkkoselvityksessä alueen kouluja karsittaisiin kovalla kädellä. Lakkauslistalta löytyvät lukio sekä Nurkkilan ja Mussaaren alakoulut.

Perniö
YLE

Perniöntien aluetoimikunnan puheenjohtaja Markku Koskinen vastustaa hanketta. Hän katsoo, että koulujen alasajo rikkoisi kuntaliitoksen yhdistymissopimusta.

- Sopimusta on toistaiseksi noudatettu kohtuullisen hyvin erilaisessa päätöksenteossa. Mutta nyt tätä kouluasiaa ollaan viemässä eteenpäin erittäin kiireellisellä aikataululla. Eli muutoksia halutaan jo kahden vuoden kuluttua siitä, kun kunnat yhdistyivät, vaikka alun perin tarkastelujaksoksi sovittiin viisi vuotta. Sopimuksen tulkinnan osalta tilanne on mielestäni hyvin ristiriitainen.

Koskinen myöntää, että jos Perniö olisi pysynyt itsenäisenä, pikkukouluja ei olisi pystytty pitämään pystyssä. Lukion kohdalla tilanne olisi kuitenkin ollut toisenlainen. Lukion alasajotilanteessa oppilaat siirtyisivät Salon keskustaan, mikä vähentäisi Koskisen mielestä Perniön asemaa houkuttelevana tulevaisuuden asuinpaikkana.

- Samaisessa palveluverkkoselvityksessä mainitaan Perniö ja Suomusjärvi tärkeinä aluekeskuksina, joita on tarkoitus kehittää voimakkaasti. Ei tällainen kehitys ainakaan alueen vetovoimaisuutta lisää.

Perniöläisille esitellään palveluverkkoselvitystä ja koulujen tilannetta asukasillassa syyskuun 14. päivä. Kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi asian pitäisi tulla lokakuussa

Lähteet: YLE Turku