Palaisten alueelle lisää soranottoa

Marttilan on tarkoitus laajentaa soranottoa Palaisten kylän alueella. Läänin Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa reilun kahden hehtaarin laajuiselle alueelle, josta kaivettaisiin hiekkaa ja soraa lähes 60 000 kiintokuutiometriä viiden vuoden kuluessa.

Läänin kuljetus

Alueen ympäristö on suurelta osin entistä tai nykyistä soranottoaluetta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 100 metrin päässä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei vastusta hanketta. Myös kunnanjohtaja Juhani Tynjälä on luvan myöntämisen kannalla.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa torstaina.

Lähteet: YLE Turku