Tunneli sittenkin mukana Vaajakosken tieselvityksissä

Nelostie saattaa sittenkin kulkea jatkossa tunnelia pitkin Vaajakosken ohi. Keväällä käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointiselvitys on laajentunut siitä saadun palautteen ja viranomaislausuntojen perusteella ja tunnelivaihtoehto on yhä mukana uusia tielinjauksia pohdittaessa.

Vaajakoski, Jyväskylä
Uuden nelostien suunniteltu reitti läpi VaajakoskenYLE / Petteri Juuti, Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on jo kertaalleen hyväksynyt kaavamuutoksen, johon kuului tien parantaminen siltaratkaisujen avulla Varassaaren kautta. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja se kumosi päätöksen maaliskuussa puutteellisten meluselvitysten takia.

Alkuvaiheessa suunnittelussa oli mukana myös tunnelivaihtoehto mutta se tyrmättiin liian kalliina ratkaisuna. Monet vaajakoskelaiset ovat arvostelleet viranomaisia ja kaupunkia siitä, että tunnelivaihtoehto hylättiin liian heppoisin perustein.

Nyt tunnelivaihtoehto on kuitenkin otettu taas mukaan YVA-selvitykseen. Varassaaren kautta kulkevien vaihtoehtojen lisäksi uusina vaihtoehtoina tutkitaan nykyisen tien paikalle sijoittuvaa nelikaistaista eritasoliittymin varustettua valtatietä sekä kahta tunnelin rakentamiseen perustuvaa vaihtoehtoa.

Pitkä tunneli ja pätkä tunneli

Pöyry Finland Oy on laatinut esisuunnitelman kahden eripituisen tunnelin rakentamisesta. Vaihtoehtoisten tunneleiden Jyväskylän puoleinen suuaukko sijaitsee samassa paikassa Haapalahden kohdalla. Pidemmässä vaihtoehdossa tunnelin toinen suuaukko sijoittuisi Kanavuoren ABC-liikenneaseman pohjoispuolella olevassa rinteessä, lyhyemmän tunneliratkaisun ulostulo taas olisi Hupelinlammen pohjoispuolella.

Pidempi tunneli olisi pituudeltaan 3,4 kilometriä ja lyhyempi kaksi kilometriä. Tunnelit muodostuisivat kahdesta vierekkäisestä ajoneuvotunnelista, joissa kummassakin olisi kaksi samansuuntaista kaistaa.

Keski-Suomen ELY-keskus esittelee yleisölle alustavia yleissuunnitelmia lokakuun lopulla. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan vielä myöhemmin erikseen. ELY-keskuksen mukaan nelostien linjausten ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu ensi vuoden helmi-maaliskuussa.

Lähteet: YLE Keski-Suomi