1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Luonnon kauneus

Seikkailupeli muuntui maisemointityökaluksi

Maankäytön muutosten vaikutuksien arviointiin on kehitetty uusi virtuaalityökalu Rovaniemellä. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Metla, MTT ja Metsähallitus ovat yhdessä kehitelleet kustannustehokasta maankäytön suunnitteluun ja havainnollistamiseen soveltuvaa maisemallinnuksen työkalua.

Ylläksen alueelta on luotu virtuaalinen maisemamalli. Kuva: Maavisu-hanke

Pilottivaiheessa tietokoneelle on luotu mahdollisimman luonnonmukainen virtuaalinen maisemamalli Ylläksen alueelta Metsähallituksen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen perusteella.

Metsäntutkimuslaitoksen professori Liisa Tyrväisen mukaan hankkeen taustalla on yhteinen tarve maa- ja metsätalouden sekä luonnonvarojen maankäytön havainnollistamistamiseksi helposti tavallisille kansalaisille ja sidosryhmille.

- Miten vaikka matkailijat kokevat metsänhakkuut jollakin alueella. Voidaan kokeilla minkälaiset hakkuuvaihtoehdot sopivat matkailualueelle ja miten tilallisesti tai alueellisesti ympäristö muuttuu kun hakkuita sijoitetaan eri tavalla.

Tyrväisen mukaan työkalun aculla voidaan kokeilla eri vaihtoehtoja ja katsoa mikä vaihtoehto esimerkiksi sopii sekä matkailun ja metsätalouden tarpeisiin jollakin tietyllä alueella.

Maismoinnissa on panostettu erityisesti lähimaiseman havainnollistamiseen. Työkalun avulla voidaan havainnollistaa miten viljelymaiseman, metsäympäristön, vesistöjen muutokset tai rakentaminen vaikuttaa maisemaan.

Ohjelma on toteutettu tietokonepelimoottorin päälle johon on maanmittauslaitoksen korkeusmallin päälle sijoitettu ohjelmoijien tekemiä maisemaobjekteja kuten puita ja kasveja.