Kanalintujen metsästys alkaa

Kymenlaakson kanalintukannat ovat elpyneet lämpimän kesän ansiosta. Niiden harventaminen kuitenkin alkaa perjantaina, kun metsästäjät lähtevät saaliin hakuun.

metso
Metso
Esko Kitula / YLE

Kymenlaakson kanalintukannat ovat viimevuotista suurempia. Lämpimän kesän ansiosta poikueet onnistuivat hyvin.

Riistakolmiolaskennan mukaan metsoa on vähiten Kymenlaakson rannikkoalueilla ja eniten pohjoisen Kouvolan alueella. Teeriä tavattiin runsaasti eri puolilla maakuntaa, samoin pyytä. Vahvimmat pyykannat ovat Elimäen, Iitin ja Jaalan alueilla.

Metson, teeren, pyyn ja metsähanhen metsästys alkaa perjantaina. Metson osalta metsästysseurat ovat asettaneet paikallisia rauhoituksia tai kiintiön, jota enemmän metsoa ei saa ampua.

Kymen riistanhoitopiirin alueella metsästettiin viime vuonna 1100 pyytä, 1900 teertä ja 400 metsoa. Metsähanhia ammuttiin 800, kanadanhanhia 500 ja merihanhia 100.

Lähteet: YLE Kymenlaakso