Vehviläinen vaatii Pisara-rataa

Liikenneministeri keskustan Anu Vehviläinen pitää Helsingin keskustaan suunniteltua niin kutsuttua Pisara-rataa tulevien vuosien tärkeimpänä ratahankkeena. Ministeri kummastelee uuden ratayhteyden hidasta suunnittelutyötä.

raiteet
Pisararadan vaihtoehtoiset reitit
Pisararadalla on tällä hetkellä kaksi eri linjavaihtoehtoa.YLE

Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on ottanut ponnekkaasti kantaa Helsingin keskustaan maan alle rakennettavaan Pisara-rataan. Ministeri nimeää Pisara-radan tulevaisuuden ykköshankkeeksi.

Arviolta miljardi euroa maksava ratayhteys helpottaisi ruuhkaista rautatieaseman ratapihaa ja antaisi mahdollisuuden kehittää koko maan rataliikennettä.

Ennen Pisararadan valmistumista rataverkoston käyttöä ei voida lisätä. Nykyisellään esimerkiksi Helsingin rautatieasema on saavuttanut rajansa eikä lähi- ja kaukoliikennettä pystytä juuri lisäämään nykyisestä.

Ministeri Vehviläisen mielestä Pisararadan suunnitelmat ja toteutus pitää saada käyntiin seuraavalla hallituskaudella.

– Meidän pitää turvata pääkaupunkiseudun ja koko maan kannalta tärkeä henkilöliikenne. Tukkoisuus pitää purkaa, ministeri Vehviläinen painottaa.

Helsinkiin tulevat junat joutuvat odottamaan ruuhkien vuoksi sisäänpääsyä rautatieasemalle, mikä heijastuu koko maan raideverkon täsmällisyyteen.

Aikataulu ei ole täsmentynyt

Ministeri kummastelee Pisara-ratasuunnitelmien verkkaista etenemistä.

– Ihmettelen, ettei tätä ole aloitettu aikaisemmin. Kun neljä vuotta sitten oli edellinen pääkaupunkiseudun liikennesuunnitelma, niin Pisara oli siellä jossain ja Kehärata oli ensimmäisenä, ministeri ihmettelee.

Pisara-radalla purettaisiin päärautatieaseman ruuhkaa. Helsingin kantakaupungin alla kulkeva kaksiraiteinen raideyhteys olisi noin 7,5 kilometrin pituinen.

Pisara mahdollistaisi junien läpiajon Helsingin keskustan ali, mikä lisäisi merkittävästi junaliikenteen kapasiteettia ja toimintavarmuutta.

Pisara-radalle siirtyisi Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne ja kaukoliikenne käyttäisi päärautatieasemaa.

Pisara-hankkeen kustannusarvio on ollut 400-600 miljoonaa euroa. Ministeri arvioi kustannusten nousevan lähelle miljardia euroa.

Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki tekevät Pisara-radan yleissuunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia.Ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuolella

Pisararadan jatkosuunnittelu ja rakentaminen vievät yhteensä arviolta noin 10 vuotta.

Lähteet: YLE Helsinki