Lasten hyväksikäyttäjien rangaistuksia halutaan tiukentaa

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista halutaan nykyistä kovemmat rangaistukset. Laajaa kannatusta saivat oikeusministeriölle annetussa lausunnossa muun muassa ehdotukset, että lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin kriminalisoitaisiin.

Kotimaa

Lausunnon oikeusministeriölle antoi 63 viranomaista, järjestöä tai muuta tahoa.

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva kertoo, että yleisesti ottaen lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti sekä Euroopan neuvoston lapsia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamiseen että muihin työryhmän esityksiin. Osaan työryhmän ehdotuksista kuitenkin kaivattiin lisäselvityksiä tai täsmennyksiä.

Laajaa kannatusta saivat muun muassa ehdotukset, että lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin kriminalisoitaisiin, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset saatettaisiin virallisen syytteen alaisiksi ja eräiden rikosten vanhentumisaika nostettaisiin uhrin 28 ikävuoteen asti.

Yleisesti kannatettiin myös ehdotusta, jonka mukaan eräät ammattiryhmät voisivat suoraan ilmoittaa poliisille epäilyksensä lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.

Kannatusta sai myös uusi seksuaalisen teon määritelmä. Työryhmän esityksen mukaan määritelmästä poistettaisiin rangaistavuuden edellytys, jonka mukaan tekijän on tavoiteltava seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä. Sen sijaan riittäisi, että teko on tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen seksuaalisesti olennainen.

Joihinkin muutosehdotuksiin suhtautuminen oli ristiriitaisempaa. Monet lausunnonantajat kaipasivat lisäselvitystä esimerkiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskeviin muutoksiin. Työryhmä esitti, että lainsäädäntöä sovellettaisiin myös vapaaehtoistoimintaan ja selvittämisessä käytettävään rikosrekisteriotteeseen merkittäisiin jatkossa myös lapsipornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset.

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöstä kertoo, että tämäkin esitys sai yleishengeltään positiivista palautetta, mutta monet katsoivat, että kyse on niin isosta asiasta, että sitä on pohdittava perusteellisemmin. Hän toteaa, että näin merkittävä muutos on vaikea tehdä ison hankkeen sivuhankkeena, ja yksi vaihtoehto olisi käsitellä sitä erillisessä työryhmässä.

Työryhmän ehdotusten taustalla on Euroopan neuvoston lasten suojelemista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano. Lisäksi työryhmä ehdottaa lainsäädäntöön joitakin muita tiukennuksia.

Lähteet: YLE Uutiset