Raumalla lauletaan Nortamoa esperantoksi

Rauman Kansalaisopistossa tänään alkavalla Esperanto -kurssilla yhdistyy esperanton opiskelu ja Nortamon murrelyriikka. Vaikka esperanto on "keinotekoinen kieli", voi esperantoksi myös laulaa, runoilla, jutustella ja ilmaista eri tyylilajeja, jopa kuvata murteita.

Kuva: YLE

Kurssin vetäjänä on Tuomo Grundström. Grundströmin mukaan esperanton harrastajia on Suomessakin paljon.

- Mieleen tulee ainakin viisi kansainvälistä perhettä, joissa esperantoa käytetään toisena kotikielenä. Harrastajia on monia ja kaikenikäisiä. Valistuneen arvion mukaan ehkäpä sata on niitä, jotka ovat esperantisteja ammatikseen. 1 000 niitä, joille muuten esperantokulttuuri on pääasia ja 10 000 niitä, jotka ovat aktiivisesti verkostoissa mukana, itseni luen kuuluvaksi tähän ryhmään. Lisäksi on noin 100 000 kieltä osaavaa, jotka käyttävät kieltä satunnaisesti.

Esperanto ei Grundströmin mukaan ole keksitty kieli, vaan pitäisi puhua suunnitelmakielestä.

- Suunnitelmakieliähän ovat monet uudet kirjakielet. Niihin voidaan lukea myös suomi ja nykyhebrea. Esperanto ei ole virallinen kieli, se ei kuulu millekään kansakunnalle. Virallisella ja valtiollisella tasolla sitä ei ole otettu misssän käyttöön.

Rauman kansalaisopiston kurssilla tutustutaan esperanton perusteisiin ja lisäksi lausutaan ja lauletaan Nortamoa esperantoksi.

- Esperanto on nykyään elävä kieli, joka taipuu myös runoiksi, lauluiksi ja murteiksi. Olen itse aikanaan kääntänyt nortamon murrelyriikka esperantoksi. Nortamon lauluja ja muutakin suomalaista aarteistoa on meillä ja muualla laulettu ja lausuttu, joten esperanto on muutakin kuin kielioppia ja sanastoa, kertoo Tuomo Grundström.

Rauman Kansalaisopiston kurssi alkaa torstaina 16.9. klo 18.