Uusi metsänsuojelualue lisää merkittävästi Etelä-Karjalan suojelualaa

Ruokolahdelle perustettava yli 70 hehtaarin alue on laajin yhtenäinen suojeltu metsäalue maakunnassa. Kyseessä on ensimmäinen metsäyhtiön omistamalle maalle perustettu luonnonsuojelualue Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjala
Kaatunutta metsää Ruokolahdella Vaitin kylässä.
YLE Etelä-Karjala

Uhanalaisille tikkalajeille riittää jatkossakin ravintoa Ruokolahdella Viitalammin metsissä. Osa suojeluun tulevasta yli 70 hehtaarin metsäalueesta on kärsinyt pahoin kesän myrskyistä.

Maahan kaatuneet puut lisäävät kuitenkin aikanaan luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinmahdollisuuksia lahopuista riippuvaisille eläin- ja kasvilajeille.

- Korpimetsä on hyvin uhanalainen luontotyyppi. Lisäksi melkein joka puolelta Etelä-Suomea puuttuu hyviä lahokeskittymiä metsistä. Täällä niitä on ollut jo entuudestaan ja nyt kesän myrskyt ovat antaneet lahopuuainesta lisää, kertoo Anitta Miikkulainen Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiristä.

Metsäyhtiöiden avaus suojelutoimiin

Etelä-Karjalan metsänomistusta leimaa pirstaleisuus. Yksityisten maanomistajien lisäksi metsäyhtiöt omistavat osan maakunnan metsistä. Suojeltua luonnontilaista metsää on vain 0,3 prosenttia Etelä-Karjalan maa-alasta. Luku on pienin koko maassa.

Metsäyhtiö Tornatorin maalle perustettava 73 hehtaarin kokoinen suojelualue tuo merkittävän lisän Etelä-Karjalan luonnontilaisten metsien alaan.

- Tornatorin päätös lähteä mukaan suojelemaan metsiä on erittäin arvokas, koska yhtiöiden omistamia metsiä on Etelä-Karjalassa paljon, Miikkulainen hymyilee.

"Etelä-Karjala on ekologinen käytävä"

Maantieteellisesti Etelä-Karjala on ratkaisevassa asemassa eri lajien leviämisen kannalta, kertoo Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin metsävastaava Anitta Miikkulainen.

Tuleva suojelualue sijaitsee Torsansalon alueella, joka on tärkeää niinsanottua metsäekologista kannasta. Se yhdistää itärajan takaisia metsiä esimerkiksi valtion Lohikosken suojelualueisiin.

- Tätä kautta on aina levinnyt ja nyt on vielä paremmin mahdollista erilaisten metsälajien leviäminen muuallekin Suomeen rikastuttamaan koko maan luontoa, ei vain Etelä-Karjalan kannasta, Miikkulainen sanoo.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala