Oikeuskansleri: Vanhasen esteellisyys rikostutkintaan

Oikeuskanslerin mukaan entinen pääministeri Matti Vanhanen on toiminut lain vastaisesti, kun hän valtioneuvostossa oli päättämässä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) varoista miljoonien eurojen jakamisesta keskustalaiselle Nuorisosäätiölle. Oikeuskanslerin mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan on syytä arvioida asia rikosoikeudellisesti.

Kotimaa
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Yle

Oikeuskansleri suosittaa perustuslakivaliokunnalle, että se aloittaisi virallisen esitutkinnan.

Oikeuskansleri tutki vuoden ajan Vanhasen (kesk.) esteellisyyttä. Vanhanen sai Nuorisosäätiöstä yli 20 000 euroa vaalitukea vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaan.

Vanhanen on ollut puolestaan pääministerinä toistuvasti vuosina 2006-2009 valtioneuvoston yleisistunnossa myöntämässä Raha-automaattiyhdistyksen varoista miljoonaluokan avustuksia Nuorisosäätiölle. Näin on oikeuskanslerin mukaan muodostunut asetelma, joka on vaarantanut luottamuksen Vanhasen puolueettomuuteen.

- Asian perusteelliselle selvittämiselle on aito tarve, sillä kyse on yhteiskunnallisesti merkittävää valtaa käytettäessä tapahtuneen epäillyn lainvastaisuuden tulkinnasta, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka tiedotteessaan.

Vanhanen kertoo näkemyksensä valiokunnalle

Vanhanen tiedotti torstaina aamupäivällä saaneensa oikeuskanslerin päätöksen esteellisyysepäilyistä. Hän piti myöhemmin myös lyhyen tiedotustilaisuuden asiasta.

Molemmissa hän korosti esittävänsä näkemyksensä ja tietonsa asiasta perustuslakivaliokunnalle eikä kommentoi nyt oikeuskanslerin ratkaisua.

- Kansleri on katsonut, että hän tekee ilmoituksen perustuslakivaliokunnalle virkatoimieni lainmukaisuuden tutkimiseksi. Hän ei ole ottanut kantaa siihen, olenko syyllistynyt rangaistavaan tekoon, vaan hän selvitti, olisiko menettelyni syytä arvioida virkarikoksia koskevien säännösten valossa vai riittääkö laillisuusvalvonnallinen esteellisyysarviointi.

Vanhasen toiminnasta kanneltiin

Oikeuskansleri Jonkka sai vuosi sitten kantelun, jossa oikeuskansleria pyydettiin selvittämään pääministerin esteellisyyttä RAY:n varojen jakamisessa valtioneuvostossa.

Oikeuskansleri on selvittänyt, onko pääministeri ollut esteellisenä jakamassa valtioneuvossa RAY:n avustuksia Nuorisosäätiölle. Vanhanen on toiminut aiemmin Nuorisosäätiön puheenjohtajana ja valtioneuvosto on myöntänyt useana vuonna RAY:n avustuksia Nuorisosäätiölle.

Oikeuskansleria kiinnosti erityisesti vuosi 2006, jolloin valtioneuvosto myönsi RAY:n avustuksia Nuorisosäätiölle. Samana vuonna Nuorisosäätiö antoi 23 000 euroa Vanhasen presidentinvaalikampanjaan. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Nuorisosäätiö antoi vaalitukea taulukauppojen ja seminaarilippujen muodossa.

Mahdollinen syyte käsitellään valtakunnanoikeudessa

Oikeuskansleri teki yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa ja pyysi kahteen otteeseen selvityksen Vanhaselta. Oikeuskansleri halusi selvittää, oliko Vanhanen tietoinen Nuorisosäätiöstä saamastaan vaalituesta silloin kun hän oli päättämässä valtioneuvostossa Nuorisosäätiölle menevistä avustuksista.

Tässä vaiheessa oikeuskansleri ei halua julkistaa Vanhaselta saamiaan selvityksiään. Ne eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oikeuskansleria, koska tämän mukaan Vanhanen on nyt toiminut lainvastaisesti.

Jos eduskunnan perustuslakivaliokunta päättää aloittaa rikostutkinnan, sen suorittaa käytännössä keskusrikospoliisi. Mahdollinen syyte käsitellään valtakunnanoikeudessa, jossa syytettä ajaa valtakunnansyyttäjä.

Lähteet: YLE Uutiset / Päivi Happonen