Kemi-Tornio amk:n laatujärjestelmä läpäisi tarkastuksen

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on läpäisyt auditoinnin hyväksytysti. Korkeakoulujen arviointineuvoston mukaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä ja siihen liittyvät menettelytavat kattavat suuren osan ammattikorkeakoulun toiminnoista.

laatujärjestelmät

Koulun sidosryhmäyhteistyötä arviointiryhmä piti systemaattisena, aktiivisena ja alueellisesti kattavana.

Kiitosta ryhmä antoi myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kytkemisestä toiminnanohjaukseen ja strategiseen johtamiseen. Arviointiryhmä kehotti välttämään laadunvarmistuksen sirpaleisuutta ja ottamaan huomioon koko ammattikorkeakoulun näkökulman.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on tarkastanut korkeakoulujen laatujärjestelmiä viiden vuoden ajan. Kaikki suomalaiset korkeakoulut on määrä auditoida ensi vuoden loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Perämeri