Helsingin sosiaalijohtaja joutuu syytettyjen penkille

Helsingin kihlakunnansyyttäjä on nostanut sosiaalijohtaja Paavo Voutilaista vastaan syytteen kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäillyt teot liittyvät Helsingin kaupungin kerjäläisprojektin tilaamiseen Voutilaisen entiseltä työnantajalta ja Voutilaisen työhuoneeseen tilattuihin hintaviin designhuonekaluihin. Voutilainen kiistää syytteet.

Kotimaa
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Samassa yhteydessä on sosiaaliviraston johtavana asiantuntijana toiminutta henkilöä vastaan nostettu syyte avunannosta virkavelvollisuuden rikkomiseen. Myös hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen mukaan sanktio ei ole sakkorangaistusta kovempi.

– Tässähän on kyse hankintalainsäädännön pelisääntöjen rikkomisesta, joten en itse näe tätä pahempana kuin sakkojuttuna.

Voutilaisen epäillään rikkoneen hankintalakia toimistonsa 72 000 euron kalusteostoksissa, joita hän ei kilpailuttanut. Tekoaikana lain mukaan yli 15 000 euron julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa.

Kerjäläisprojektiin liittyvät konsulttipalvelut Voutilainen tilasi Diakonissalaitokselta, joka on hänen entinen työnantajansa. Konsulttipalveluita tilattiin 128 500 euron edestä. Konsultointi olisi pitänyt kilpailuttaa tai mikäli sosiaalivirastolla oli perusteet suorahankintaan, perustelut olisi tullut kirjata hankintapäätökseen.

Voutilainen yllättyi

Uudenmaan uutisten tavoittama sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen sanoo yllättyneensä syytteistä. Hän sanoo olevansa kuitenkin tyytyväinen, että asiaan saatiin jonkinlainen ratkaisu pitkän odotuksen jälkeen.

Voutilaisen mukaan odotusaika on ollut henkisesti raskasta.

Syyteasiaan liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei käräjäoikeus määrää toisin.

Rikossyyte hankinnoista harvinainen

Syyttäjä hakee syksyn kuluessa oikeuteen tulevassa asiassa ennakkotapausta.

Vaikka hankintalain kiistoja riittää markkinaoikeudessa ratkaistavaksi aina ruuhkaksi asti, rikossyyte asiassa on harvinainen, sanoo johtava lakimies Juha Myllymäki Kuntaliitosta.

– Minun tiedossani on yksi aikaisempi tapaus, muita en muista, eli ne ovat kyllä hyvin harvinaisia.

Kesäkuussa hankintalakia muutettiin. Kilpailutettavien hankintojen alaraja nostettiin 30 000 euroon ja rikkomuksista tulevia seuraamuksia kiristettiin. Onko hankintalaki kunnille kuitenkin edelleen liian vaikea?

– Hankintalainsäädäntö on omalla tavallaan aika monimutkainen. Päätöksiä aina riitautetaan, se kuulu tähän järjestelmään. Se, että tehdään väärä päätös, ei automaattisesti tarkoita sitä, että kyse olisi rikos, Juha Myllymäki muistuttaa.

Lähteet: YLE Helsinki