1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Vapo haluaa hyllyttää suolupien käsittelijän

Valtionyhtiö haluaa hyllyttää turvesuohakemuksia käsittelevän ympäristöneuvoksen kaikista Vapoa koskevista hakemusasioista. Vapo vaatii syrjään virkamiehen, joka on esiintynyt julkisuudessa uhanalaisten soiden puolesta.

Turvesuo.
Turvesoiden lupamenettely hiertää viranomaisten ja teollisuuden välejä.

Vapolla on käsittelyssä runsaat sata suohakemusta. Näistä osaa on käsitellyt yrityksen hyllytettäväksi haluama virkamies. Aluehallinto on todennut esteellisyysepäilyn aiheettomaksi.

Vapon hampaisiin joutunut ympäristöneuvos Antti Ylitalo yllättyi keväällä saamastaan esteellisyyskantelusta.

- Kyllähän se virkamiehen sananvapauteen aika voimakkaasti kohdistui, hän pohtii.

Kirjelmä oli poikkeuksellinen koko ympäristöhallinnonkin piirissä. Vapo ryhtyi kirjelmöimään Ylitalon ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Vieraskynä-palstalla julkaistusta kirjoituksesta Helsingin Sanomissa. Siinä oltiin yleisellä tasolla huolissaan suoluonnon tilasta ja todettiin valtioneuvoston linjauksen mukaisesti, että turvetuonto olisi suunnattava ojitetuille soille. Luonnontilaisia soita on alle puolet suoalasta.

- Vapo Oy katsoo, että ympäristöneuvos Antti Ylitalo on asenteellisuutensa vuoksi vastaisuudessa esteellinen käsittelemään turvetuotantomme ympäristölupia koskevia hakemusasioita, kirjelmöi Vapo.

Jääviys puntariin Isonevan lupahakemuksessa

Ensi kertaa esteellisyyttä puitiin pohjoispohjalaisen Isonevan lupa-asissa. Siitä annettiin päätös viime maanantaina. Monijäseninen kolleegio totesi, ettei Ylitalo ole esteellinen. Luonnontilainen Isoneva ei saanut turpeen nostolupaa.

Ylitalo aikoo tarkistuttaa esteettömyyden jokaisen Vapon päätöksen yhteydessä.

- Suuri hakijataho, valtionyhtiö Vapo on mielipiteensä ilmaissut kirjelmässä niin, että se vaatii eri asioissa reagoinnin siihen, Ylitalo sanoo.

Aluehallintovirastot tietynlaisia oikeusistuimia

Ylitalon esimies, Itä-Suomen AVI:n ympäristölupavastuualueen johtaja Timo J. Lehtonen on ilmoittanut Vapolle, ettei lupamenettelyn puolueettomuus ole vaarantunut .

- Ei lupa-asioissa voi käyttää minkäänlaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Virastot ovat tietynlaisia oikeusistuimia ja niissä noudatetaan laillisuusharkintaa. Lisäksi turvetuotantoratkaisuissa on aina minijäseninen kokoonpano, Lehtonen sanoo.

Vapo on yleensä valittanut evätyistä turveluvista Vaasan hallinto-oikeuteen tai edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yritys ei ole vielä päättänyt aikooko se valittaa Isonevan kielteisestä lupapäätöksestä tai ympäristöneuvos Antti Ylitalon esteellisyysasiasta. Jääviyskirjeasiassa Vapo ei suostunut haastateltavaksi.