Sipoossa vakava potilasylipaikkaongelma

Sipoon terveyskeskuksen sairaalan pitkään jatkunut potilasruuhka rasittaa henkilökuntaa. Työntekijät ovat väsyneitä ja osa on siirtynyt muualle töihin ja uusia on vaikea saada tilalle.

Sipoo
YLE

Työsuojeluvaltuutettu on nyt kiinnittänyt huomiota ylipaikkatilanteeseen, joka uhkaa niin henkilökunnan kuin potilaidenkin turvallisuutta.

Työsuojeluvaltuutettu on vaatinut työnantajalta tilanteen parantamiseksi toimenpiteitä, joista on raportoitava ensi viikon perjantaihin mennessä.

Sairaalan ylipaikkatilanne on jatkunut jo marraskuusta 2007. Ylipaikoilla on jatkuvasti kahdesta kuuteen potilasta.

Yhtenä syynä tilanteeseen on Nikkilään rakennettavan uuden palvelutalon viivästyminen.

Lähteet: YLE Uusimaa