Eduskunta vaati selvityksiä Lehtomäen Talvivaara-kytköksistä

Eduskunnassa vaadittiin lisäselvityksiä ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk.) kytköksistä Talvivaaran Kaivososakeyhtiössä. Puhemies Sauli Niinistö (kok.) keskeytti Lehtomäen sidonnaisuuksien käsittelyn, koska ministeri ei ollut paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Paula Lehtomäki. Kuva: YLE/ Kalle Heikkinen

Lehtomäki oli tehnyt sidonnaisuusilmoitukseensa muutoksen, jonka mukaan hänen perheenjäsenillään on merkittävä määrä Talvivaaran Kaivososakeyhtiön Oyj:n osakkeita. Kun asiaa käsiteltiin eduskunnan istunnossa, Lehtomäki ei ollut paikalla vastaamassa kansanedustaja Markus Mustajärven (vas.) esittämiin kysymyksiin. Mustajärvi halusi tietää muun muassa omistuksen määrän, koska ne on hankittu ja kenellä niitä on.

- Onko eduskunnan mahdollista saada tarkempi selvitys tästä? Koska nyt keskustellaan paljon jääviydestä ja siitä, millä pohjalla poliitikot päätöksiä tekevät, hän sanoi.

Mustajärvi esitti, että asia jätettäisiin ministerin poissaolon vuoksi pöydälle ja sitä käsiteltäisiin myöhemmin. Kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.) kannatti esitystä.

Puhemies Sauli Niinistö (kok.) hyväksyi pyynnön ja keskeytti asian käsittelyn.