Kansanedustajat kiittelivät Lehtomäen Talvivaara-ilmoitusta

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) sai eduskunnassa kehuja Talvivaara-sidonnaisuuksiensa ilmoittamisesta. Kansanedustajien mielestä myös muiden ministerien tulisi seurata Lehtomäen esimerkkiä.

Keskustelu sidonnaisuuksista käytiin keskiviikon täysistunnossa rakentavassa hengessä. Lehtomäen päätös ilmoittaa myös lähipiirinsä omistuksia sai kansanedustajakollegoilta lähes poikkeuksetta kiitoksia. Osaa heistä tosin ärsytti se, että Talvivaara-omistusten suuruus kerrottiin tiedotusvälineissä eikä Lehtomäen omassa ilmoituksessa.

Lehtomäki sanoi, että täydennysilmoituksen antamiseen juuri nyt ei liity mitään erityisen ajankohtaista. Hän kuitenkin sanoi, että ministerinä hänellä on silloin tällöin viranhoidollisia tehtäviä, jotka kiinnittyvät toimialaan tai yrityksiin.

Hän ei edelleenkään suostunut kertomaan, milloin hänen lähipiiriinsä oli hankittu Talvivaaran Kaivosyhtiön osakkeita. Tuulikki Ukkola (kok.) peräsi sitä, oliko osakkeet hankittu ennen vai jälkeen valtioneuvoston toukokuista ydinvoimapäätöstä. Lehtomäki vastasi, että hän oli tuolloin virkamatkalla.

Brax: Jäitä hattuuun

Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) mielestä Lehtomäki teki oikein, kun hän ilmoitti omien sidonnaisuuksiensa lisäksi myös mahdollisesti hänen toimiinsa vaikuttavat omistukset lähipiirissään. Lehtomäen olisi tosin tullut ilmoittaa myös alaikäisten lastensa osakeomistukset omiensa tavoin.

Brax korosti, että Lehtomäen ilmoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien muidenkin ministerien tulisi tehdä samanlaisia ilmoituksia lähipiirinsä merkittävistä omistuksista, jos vastaavaa tilannetta ei heillä ole. Hän uskoo, että kaikki ministerit ovat jo menetelleet lain vaatimalla tavalla. Brax myös kehotti kansanedustajia pitämään myös tiukasti erillään ministerin sidonnaisuudet ja esteellisyyden.

Aiemmin läpihuutojuttuja

Vasemmiston kansanedustajat toivoivat selvennyksiä ministereitä koskeviin määräyksiin, ja lisää avoimuutta. Osa heistä ihmetteli sitä, miksi hallintoneuvostojen jäsenet joutuvat tekemään lähipiirinsä omistuksista tarkan selvityksen, mutta paljon suurempaa valtaa käyttävien ministerien osalta riittää vain tieto ministerin omista omistuksista.

Braxin mukaan valtioneuvoston kanslia valmistelee jo lakimuutosta, joka selkiyttäisi tilannetta. Hän korosti, että hallintolain esteellisyyspykälät koskevat myös ministereitä, mutta ne voidaan selvyyden vuoksi kirjoittaa myös valtioneuvostolakiin.

Eduskunnassa käytiin nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa keskustelua ministerin sidonnaisuusilmoituksen pohjalta. Aiemmin ilmoitukset ovat olleet läpihuutojuttuja.