Energiamarkkinavirasto tutkii myrskyjen jäljet

Energiamarkkinavirasto tekee sähköverkkoyhtiöille kyselyn heinä-elokuun neljästä myrskystä. Tarkoituksena on saada kokonaiskuva myrskyjen seurauksista, jotta niistä voitaisiin ottaa jotain opiksi.

myrskyt
Sähkömiehet korjaavat puiden kaatamia sähkölinjoja.
YLE Savo / Antti Karhunen

Tavoitteena on laatia kokonaiskuva myrskyjen seurauksista sähköverkkoyhtiöille ja niiden asiakkaille sekä verkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönjakelun palauttamiseksi asiakkaille. Tavoitteena on myös selvittää, miten hyvin myrskyihin oli ennalta varauduttu ja mitä opittavaa myrskyt voivat antaa.

Selvityksen tekijät tutustuvat myös syksyn aikana muutaman eniten myrskytuhoja kohdanneen sähköverkonhaltijan toimintaan. Yksittäisen sähköverkkoyhtiön toimintaan ei puututa, vaan tavoitteena on löytää kehityskohteita laajoihin vikatilanteihin varautumisessa ja niiden selvittämisessä.

Kysely tehdään yhteistyössä Onnettomuustutkintakeskuksen ja sen asettaman tutkintalautakunnan sekä Huoltovarmuuskeskuksen ja Turvatekniikan keskuksen kanssa.

Lähteet: YLE Savo